Hopp til innhold

Nordnorsk juleøl kan bli brygget på nordnorsk korn

Kan man brygge et eget nordnorsk juleøl, basert på korn fra landsdelen? I framtida kan dette bli en realitet, mener forskere.

Byggåker i Tromsø

Bugnende byggåkre kan bli et vanlig syn i Nord-Norge. Det kan blant annet føre til nordnorsk juleøl av nordnorsk korn.

Foto: Morten Günter

Det pågår nå et intens samarbeid mellom produsenter og forskere i flere land for å finne fram til kornsorter som kan dyrkes i nord. Det er forskning.no som skriver om dette.

Gammel kulturplante

Hilde Halland

Hilde Halland leder prosjektet som skal føre til økt korndyrking i nord.

Foto: Erling Fløystad

I tidligere tider var dyrking av bygg en viktig del av landbruket i Nord-Norge. Men av mange årsaker er dette forsvunnet, og det finnes nesten ingen som driver med korndyrking i noen skala i den nordlige landsdelen.

– Det lille som dyrkes i dag, går stort sett til dyrefôr. Det sier Hilde Halland ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i Tromsø.

På Island, der de klimatiske forholdene kan sammenlignes med Troms, har de satset på korndyrking i mange år.

– Der har de jobbet med å finne fram til nye sorter som er tilpasset et nordlig klima, sier Halland.

Hun er norsk prosjektleder for et samarbeid mellom Island, Færøyene, Newfoundland og Nord-Norge, der målet er å skape næringsutvikling av «nordlig korn».

Ny interesse

Nå har den økte interessen for lokal mat, og ikke minst lokalt øl, gjort det interessant å gå i gang med å dyrke korn, også under mer marginale, klimatiske forhold.

– Vi har registrert at lokale ølprodusenter viser interesse for å bruke lokale råvarer, som nordnorsk dyrket bygg, sier Hilde Halland.

Det gjelder for eksempel ølbrygger Lars Kåre Andreassen i Hemnes i Nordland, som driver et mikrobyggeri.

– Å få malt fra bygg som er dyrket lokalt, hadde virkelig gjort susen, sier han til forskning.no.