Negative møter med helsevesenet

En av tre spurte svarer at de har hatt negative opplevelser med helsevesenet de siste fem årene, ifølge en ny undersøkelse gjort av Forbrukerrådet. Dårlig kommunikasjon, manglende oppfølging og lang ventetid for å få time går igjen i svarene. 23 prosent av de spurte har kjøpt private helsetjenester for å få raskere undersøkelse eller operasjon.