Hopp til innhold

NAV ikke på samisk

Lite informasjon på samisk fra NAV, både på nett og på NAV-kontorene.

- Dette er uholdbart. Spesielt i de samiske områdene ønsker mange seg dette tilbudet. Dessverre er det en gjenganger hos de statlige institusjonene at de ikke har informasjon på samisk, sier Klemet Erlend Hætta. Han er ordfører i Kautokeino og sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund.

Samisk på oppdrag fra NAV

NRK har i dag meldt at NAV ikke har noen informasjon på samisk. Dette viser seg imidlertid ikke å være helt riktig. Brosjyren "Raskere tilbake" fra Opptreningssenteret i Finnmark er laget på oppdrag fra NAV. Den er gitt ut på samisk.

- Dette er den siste ordningen NAV har igangsatt. Brosjyren er riktignok både laget og betalt av oss. Men det viser vel at det både er mulig og gjennomførbart med informasjon på samisk, skriver Magne Klingsheim fra Opptreningssenteret i Finnmark i en e-post.

Nye NAV-kontor i sameområder

Tirsdag åpnet NAV kontor i Karasjok, og de har også kontor i Kautokeino. Men heller ikke i disse samiske kjerneområdene finnes det brosjyrer på samisk. Det finnes heller ikke informasjon på internett på samisk.

- Det er mangelfull prioritering. Eller kanskje de ikke vet om Sameloven som sier at man skal ha et tilbud på samisk, sier Hætta.

Legger seg flat

Direktør i NAV Finnmark, Runar Hartvigsen, legger seg flat for kritikken. Han sier NAV nå jobber med saken.

- Mitt håp er at allerede det første halvåret dette året så vil den første informasjonen bli oversatt og lagt ut på NAV sine sider, sier Hartvigsen.

Nasjonalt ansvar

Han påpeker at dette er et nasjonalt ansvar som NAV Finnmark ikke kan stå ansvarlig for alene.

- Men vi er enig om at vi ganske snart skal få lagt ut en del informasjon. Vi prøver da å prioritere det vi oppfatter som mest riktig og det man er mest opptatt av i de samiske kjerneområdene, sier Hartvigsen.