Naturvernere gleder seg

Det er bra for Norge at det ikke blir kraftutbygging i et av de viktigste vassdragene våre, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet. Det er nå kjent at Troms Kraft dropper planene om utbygging av Stordal kraftverk i Ullsfjord på grunn av den lave strømprisen og Troms Krafts generelle økonomi. Naturvernforbundet gikk sterkt imot planene om utbygging.