Nærmer seg filmfond i nord

Et enstemmig fylkesting i Troms går inn for å opprette et eget fond for filmproduksjon i Nord-Norge. I neste uke møtes representanter fra fylkeskommunene i Finnmark, Troms og Nordland for å komme i havn med sluttforhandlinger om hvordan fondet skal se ut. Det er foreslått at daglig leder skal være i Bodø, mens en filmfaglig ansatt skal ha kontor i Tromsø.