Nå skal svenskene redde nordmenn

Scandinavian Air Ambulance etablerer seg i Tromsø. Målet er å bli en viktig bidragsyter for det norske helsevesenet.

Scandinavian Air Ambulance

Göran Persson og ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort, gleder seg over etableringen av Scandinavian Air Ambulance i Norge.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

– Målsettingen er å komme inn på det norske markedet, og bidra i det norske helsevesenet med høy kompetanse og gode priser, sier visedirektør i Scandinavian Air Ambulance, Marius Hansen.

Torsdag lanserte de sitt inntog i Norge, med base i Tromsø, hvor de skal forberede seg til anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten i Norge.

Per i dag er det 12 luftambulansebaser i Norge. Det er to operatører som driver luftambulansetjenestene her til lands, Norsk Luftambulanse AS og Lufttransport AS.
Anbudskontraktene for luftambulansetjenesten går ut i mai 2018. Allerede i 2016 skal nye avtaler være på plass, slik at selskapene som får kontraktene får mulighet til å forberede arbeidet sitt.

Blant annet vil det bli stilt nye arbeidstidskrav fra det europeiske flysikkerhetsorganet EASA, som vil føre til at luftambulansene må ha dobbel bemanning fra og med 2016.

– Vi starter arbeidet i Tromsø med å bygge opp selskapet og forberede anbudet. Det komplisert anbud, sier Marius Hansen i Scandinavian Air Ambulance.

Håper på alle basene

Selskapet har ansvaret for flere baser i Finland og Sverige. Hansen mener kunnskapen derfra gjør dem sterke i konkurransen med de andre aktørene.

– I Sverige har vi litt større fokus på redningstekniske operasjoner, det kommer vi til å videreføre og bygge opp i Tromsø, sier Hansen.

Selskapet skal levere anbud på alle de tolv luftambulansebasene i Norge.

– Det er realistisk at vi får noen baser. Det er selvfølgelig lov å håpe at vi får alle tolv, sier Hansen.

Med seg på laget har de fått den tidligere svenske statsministeren Göran Persson som rådgiver.

– Ønske om å få mest mulig ut av skattepengene er en av grunnen til at jeg har engasjert meg i denne saken. Vi har et helsevesen som hele tiden får nye krav og oppgaver. For å kunne opprettholde og forbedre tilbudet som allerede eksisterer, må vi blant annet ha effektive og gode transportløsninger, sier Persson.

Vil ha samarbeid med Sverige og Finland

Selskapet utveksler mye erfaringer på kryss av landegrensene mellom Sverige og Finland. Göran Persson mener det er viktig å kunne ta dette samarbeidet videre til Norge.

– Jeg tror fremtidsutsiktene for Scandinavian Air Ambulance er gode i Norge. Men det er sterk konkurranse fra andre dyktige aktører, så vi er nødt til å prestere bra dersom vi skal være med å utvikle det norske helsevesenet, sier Persson.

Stig Næsh, administrerende direktør i Lufttransport AS, selskapet som har kontrakter med basene i Nord-Norge, synes inntoget fra Sverige er interessant.

– Det er første gang at utenlandske aktører kan bli med i en anbudskonkurranse for ambulansetransporten i Norge. Det blir spennende og utfordrende med nye konkurrenter, sier han.