NRK Meny
Normal

– Lengre responstid for politiet

Fungerende politimester i Øst-Finnmark politidistrikt sier at den høynede terrorberedskapen går utover vanlig politiarbeid.

Bevepnet politi ved tollstasjonen i Karigasniemi

Bevæpnet politi må fortsatt sjekke de som kommer til Norge blant annet via tollstasjonen i Karigasniemi.

Foto: Aslak Ilkka Niittyvuopio / NRK

Laila Søndrol

Fungerende politimester Laila Søndrol.

Foto: Politiet

– Øst-Finnmark politidistrikt har nå kort responstid på en mulig terrorhandling. Vi har fortsatt opprettholdt de tiltakene som ble iverksatt i går med skjerpet grensekontroll både når det gjelder den norsk-russiske grensa og grenseovergangene Norge-Finland. De vil bli opprettholdt inntil videre, opplyser fungerende politimester Laila Søndrol.

PST gikk i går ut med informasjon om at de har mottatt informasjon om at noen planlegger å gjennomføre en terroraksjon mot Norge. Derfor er det innført økt beredskap ved alle grenseovergangene til landet.

– Av operative hensyn kan jeg ikke si noe mer detaljert, hverken om de prioriteringene vi gjør eller antallet mannskaper vi har ute, understreker Søndrol.

– Tilbakekalt politifolk fra ferie

Terrortrusselen mot Norge har ført til at flere politifolk er tilbakekalt fra ferie.

– Den økte terrorberedskapen løses med våre egne ressurser innad i distriktet, forklarer Søndrol.

Den fungerende politimesteren sier at det ikke er noe grunn for folk å være redd.

– Mitt råd til publikum er at med mindre vi får inn mer informasjon enn den vi besitter i dag, så ønsker vi at distriktet skal benyttes på en god og normal måte. Arrangementer skal gå sin gang og det er per nå ikke grunnlag for å be publikum om å ta noen spesielle forhåndsregler. Men vi oppfordrer folk om å være årvåkne. Dersom man ser noe mistenkelig så må man varsle ifra til politiet, anmoder Søndrol.

Den økte beredskapen vil imidlertid gå utover beredskapen og responstiden til politiet i øvrige samfunnsforhold.

– De fleste ressursene våre er nå prioritert inn mot denne terrortrusselen og den skjerpede grensekontrollen. Derfor kan jeg ikke utelukke at det kan bli en noe lenger responstid på en del hendelser til politiet, sier Laila Søndrol.

– Få aktuelle terrormål i Nord-Norge

Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Marcus Buck, mener det er ingen grunn til å frykte terrorangrep mot Nord-Norge.

– Vi har veldig få mål som er aktuelle her. Det er nok heller de symboltunge målene sørpå, som regjeringsområdet og lignende. Det er liten grunn til å frykte at dette skal skje i Nord-Norge, sier Buck til NRK.

Et av hans fagområder er etnisk terrorisme, og Buck han tror advarsler som den PST har gått ut med torsdag, også vil bli mer vanlig i fremtiden.

– Vi kan vente at det vil skje hyppigere etter hvert som vi vet om flere nordmenn som har vært involvert i terrorvirksomhet og terrornettverk i Midtøsten, forteller Marcus Buck.