Hopp til innhold

Nå blir det kø

Stor militærøvelse starter i dag, beregn ekstra tid hvis du skal kjøre E6.

Militær kolonne
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

Øvelsen Rein 2 vil prege Indre Troms de neste ukene. Øvelsen vil i hovedsak foregå i tilknytning til skyte- og øvingsfeltene på Setermoen og i Mauken/Blåtind, men vil også merkes langs veiene. Dette vil påvirke den sivile trafikken i perioder under øvelsen.

15 minutter ekstra mellom Bardufoss og Setermoen

– Vi starta allerede klokka tre i natt, så øvelsen er i gang. Fra Storsteinnes i nord til Setermoen i sør er det både soldater og kjøretøy på plass. Spesielt på E6 og de tilstøtende veiene vil det være mye trafikk. Vi forsøker å unngå de mest utsatte tidspunktene på dagene, når folk er på vei til og fra jobb og skole. Men vi greier ikke dette hundre prosent, så folk må være forberedt på en del militærtrafikk langs veiene, sier oberstløytnant Ole Johan Skogmo.

Skogmo oppfordrer alle som skal kjøre mellom Bardufoss og Setermoen å beregne 15 minutter ekstra kjøretid så lenge øvelsen pågår.

– Vi har militærpolitiet inne, og vi sikrer de mest utsatte punktene. Tidvis vil det være manuell dirigering, sier Skogmo.

Økt skyteaktivitet

I tillegg til økt trafikk på veiene må folk som bor i nærheten av skytefeltene regne med ekstra mye bråk i dagene som kommer. Spesielt i Setermoen skytefelt, der det vil være mye aktivitet.

Øvelse Rein 2 er Hærens største felt- og skarpskytingsøvelse i andre halvår 2016, og samler rundt 5000 soldater. Brigade Nord forsterket med en kompanistridsgruppe fra US Marine Corps stiller hovedstyrken. Fra Hæren deltar også Grensevakten, HMK Garde, Hærens Våpenskole og Hærens Befalsskole, mens HV stiller med Innsatsstyrken Derby.