Mulig nedleggelse av flere mottak

– Hvis den lave tilstrømningen av flyktninger fortsetter kan flere mottak bli lagt ned, sier regiondirektør for UDI i Nord-Norge, Bjørn Fridfeldt. I forrige uke ble det kjent at Kvæfjord mottak, med plass til 150 beboere legges ned. Dermed er det kun to mottak i Troms, to i Nordland og et mottak for enslige mindreårige i Finnmark. – Disse mottakene kan også være i fare for nedleggelse, sier Fridfeldt.