Møter innbyggerne i Kattfjord

Olje- og energidepartementet ønsker å møte innbyggerne i Kattfjord utenfor Tromsø for å snakke om klagesakene som har kommet i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Raudfjell/Kvitfjell. Departementet vil holde en orientering om behandlingene av klagene, deretter vil befolkningen få anledning til å fremme sine synspunkter, sier underdirektør i departementet, Tollef Taksdal.