Mishandlet kona i 28 år – dømt til fengsel

Tromsømannen i 60-årene er i Nord-Troms tingrett dømt til ubetinget fengsel i to år for mishandling av kona gjennom mange år.

Nord-Troms tingrett

Saken gikk i Nord-Troms tingrett i Tromsø.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Fra 1986 til 2014 utøvde han fysisk og psykisk vold mot sin daværende ektefelle.

Handlingene har i det vesentlige skjedd i tiltaltes og fornærmedes hjem, men også andre steder hvor han og fornærmede har vært alene.

«Retten har videre funnet det bevist at handlingene har vært utført før og under seksuell omgang. Handlingene har også skjedd foran tiltalte og fornærmedes felles barn».

Et samfunnsproblem

Den tiltalte mannen erkjente ikke straffskyld da saken var oppe for retten i Tromsø.

Retten skriver videre at «mishandling i nære relasjoner har et stort omfang og er et betydelig samfunnsproblem. Det kjennetegner slike saker at de er vanskelige å avdekke, blant annet fordi handlingene foregår i det skjulte i hjemmet og på grunn av bindingene mellom gjerningspersonen og den fornærmede. Det er dessuten ofte forbundet med betydelig skamfølelse hos de fornærmede og følelse av mislykkethet ved å måtte betro seg om slike forhold til andre. Når slike forhold blir avdekket er det derfor viktig at det reageres strengt. At fornærmede ved flere anledninger var i kontakt med offentlige instanser uten å inngi anmeldelse, er illustrerende for hvor vanskelig det er å bryte ut av forhold som er preget av vold og trusler».

Han må også betale 100.000 kroner i oppreisning til ekskona.

Fengselsstraffen på to år er det samme som aktor la ned påstand om.