Hopp til innhold

Midlertidig flytting av inngang til legevakt og akuttmottak på UNN Harstad

UNN Harstad etablerer sikkerhetssoner rundt sykehuset fra og med mandag 26. februar.

Dette betyr at alle henvendelser til legevakt og akuttmottak flyttes til baksiden av sykehuset. Det er forventet at flyttingen vil vare i tre til fire uker fremover.

Årsaken er fare for takras av snø fra det midlertidige taket som ble etablert etter skadene fra stormen «Ingunn».

Sikkerhetssonene vil bli avsperret med gjerder og adgang forbudt-skilt.

– Det vil fortsatt pågå anleggstrafikk rundt sykehuset, og vi ber alle vise aktsomhet ved ferdsel på og rundt parkeringsområdet i bakgården. Pasienter som har timeavtale oppfordres til å møte i god tid, sier prosjektleder Stig-Håkon Jensen ved prosjekt og utbygging UNN Harstad, i en pressemelding.

UNN Harstad
Foto: Steve Nilsen