Medisinkutt en suksess

Tromsø kommune tar et krafttak for å redusere mengden medisiner ved sykehjemmene. Ved Kroken sykehjem er medisinbruken over halvert.

Sykehjem

Kroken sykehjem

Foto: NRK

Statens helsetilsyn avdekker store mangler ved legemiddelbehandling ved norske sykehjem. Ved 18 av 23 tilsyn i 2008 var ikke var rutinene for medisinering gode nok.

Ved Kroken sykehjem i Tromsø har de over halvert medisinbruken. Avdelingsleder Mari Vårtun betegner dette som en suksess.

– Beboerne har fått økt livskvalitet nå. De sover bedre om nettene og de har mindre uro, sier Vårtun.

I tillegg til bedre livskvalitet hos beboerne, så tjener sykehjemmet på å kutte medisinbruken til de 26 beboerne som har vært med i prosjektet. Årlig gir det en innsparing på 30.000 kroner.

– Kuttet hardt

Sykehjemslege Jan Gunnar Svendby sier de gikk hardt ut når de skulle kutte i medisinene.

– Vi fjernet mange ulike medisiner. Det har vist seg at nesten ingen trengte å bli satt tilbake på de samme medisinene som vi fjernet, sier Svendby.

Ifølge fylkeslegen i Troms bruker en beboer åtte medisiner i gjennomsnitt, mens ved Kroken sykehjem brukes det bare 2-3 medisiner.

Nå er Mortensnes sykehjem i gang med å redusere medisinbruken. Målsetningen er at alle sykehjemmene i Tromsø skal ha en slik gjennomgang.

– Feilmedisinering et stort problem

Lege og forsker Sverre Bergh sier at overmedisinering og feilmedisinering er et stort problem i eldreomsorgen. Han har forsket på hvorfor eldre bruker mye mer medisiner enn det som er nødvendig.

– Mange pasienter som kommer inn på sykehjem har med seg mange forskjellige medisiner fra et langt liv. I tillegg har de forskjellige leger som medisinerer dem hver for seg, sier Bergh.

Han mener også at det ikke finnes nok kunnskap om andre behandlingsmåter i forhold til symptomer.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.