Dømt for dobbeltdrap i 1996 – ber om å bli løslatt

Mannen som drepte to eldre menn i Dyrøy for snart 25 år siden, er for farlig til å slippes ut i samfunnet, mener påtalemyndigheten. Selv ber 51-åringen om å bli løslatt.

Åsted i Dyrøy

To eldre menn i Dyrøy ble 28-åringens tilfeldige ofre.

Foto: EIVIND DAVIS / NTB scanpix

– Han vil egentlig bare ha et alminnelig liv, og ser fram til å få saken behandlet, sier mannens forsvarer, Lars Mathias Enger til NRK.

I 1997 ble mannen fra Salangen dømt til 18 års fengsel og 10 års sikring for drapene. Siden da har han oppholdt seg bak murene, med unntak av tre måneder i 2014.

– Det vil si 25 år i fengsel og på ubestemt tid. Han har aldri hatt noen dato for når han skulle slippe fri, sier Enger.

Forsvarer

Advokat Lars Mathias Enger forsvarer den drapsdømte mannen fra Salangen.

Foto: Furuholmen Dietrichson

1. februar i år var den siste forvaringsdommen ferdig sonet. Da ble 51-åringen varetektsfengslet. Påtalemyndigheten mener forvaringsdommen må forlenges med fem år fordi det er fare for at han skal begå nye, alvorlige handlinger.

– Den vurderingen vil nok min klient være uenig i. Han ønsker å løslates, eventuelt på prøve med vilkår og plikter. Det kan for eksempel være en plikt til å være rusfri, bosette seg et bestemt sted eller å ha et dagtilbud, sier forvarer Enger.

4. juni behandles denne saken i retten.

Første offer

Her bodde Marstrander Gabrielsen, som ble 27-åringens første drapsoffer.

Foto: Eivind Davis / NTB

Tilfeldige ofre

Tidlig onsdag morgen den 16. oktober 1996 knivdrepte den da 27 år gamle mannen de to pensjonistene Marstrander Gabrielsen (75) og Asbjørn Guttormsen (65). De to ble tilfeldige ofre etter at 27- åringen hadde kjørt av veien ved Bjørkebakken i Dyrøy.

Etter utforkjøringen satte han fyr på sin egen bil, før han tok seg til husene i nærheten. I det ene huset drepte han Marstrander Gabrielsen. Så gikk han til neste hus, der Asbjørn Guttormsen måtte bøte med livet. Kona hans greide bare så vidt å unnslippe ved å rømme over til naboen.

Med bilen til Guttormsen starta han turen sørover mens naboene fikk varsla politiet om det som hadde skjedd. Flere timer senere ble han pågrepet på Øse i Gratangen. Da overga han seg etter at politiets antiterrorgruppe avfyrte tåregass mot bilen hans.

Ble løslatt

Drapene ble i retten beskrevet som bestialske og særdeles grufulle. Flertallet i juryen kom fram til at mannen var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Høsten 2014 ble han løslatt, men etter bare drøye tre måneder i frihet, ble han på nytt pågrepet. Denne gangen ble han dømt til tre års forvaring for drapstrusler.

Han skal ha truet med å drepe sin tidligere kjæreste, seg selv og helt tilfeldige personer.

Høyesterett kom til at det var en så nær sammenheng mellom drapshandlingene på 1990-tallet og den nye forbrytelsen at vilkårene for forvaring var oppfylt.

I 1997 ble en mann fra Salangen dømt til 18 års fengsel og 10 års sikring for drapet på to eldre menn i Dyrøy.

I 1997 ble en mann fra Salangen dømt til 18 års fengsel og 10 års sikring for drapet på to eldre menn i Dyrøy.

Fare for gjentakelse

Siden har forvaringsdommen blitt forlenget flere ganger. I Asker og Bærum tingretts dom av 1. februar 2018 ble forvaringen forlenget med tre år, regnet fra 1. februar 2018.

Det betyr at forvaringen skulle være ferdig 1. februar i år. Men påtalemyndigheten mener mannen fortsatt er farlig, og vil derfor at han skal dømmes til forvaring i inntil fem år til.

Det var Harstad Tidende som skrev om saken først.

Retten mener at fengsling er påkrevd for å hindre at han begår nye straffbare handlinger som kan medføre høyere straff en fengsel i seks måneder. I kjennelsen vises det til brev fra kriminalomsorgen og en rettspsykiatrisk erklæring.

– Retten finner det på denne bakgrunn at det fortsatt foreligger kvalifisert gjentakelsesfare og sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at (....) vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates nå, skriver dommeren.

Siden hovedforhandlingene om dette er utsatt fra 4. mars til 4. juni 2021, ble mannen fremstilt for varetektsfengsling 1. februar, og denne er nå forlenget til i juni.

– Det var vi som ba om utsettelse av saken, fordi vi ønsker en vurdering fra Kriminalomsorgen om hvilke vilkår som kan stilles i en prøveløslatelse, sier forvarer Lars Mathias Enger.

Mannen fra Salangen (51) befinner seg nå på Ila Landsfengsel og Sikringsanstalt.