Hopp til innhold

Mangler oversikt over mannskap på fiskebåter

Ingen offentlige myndigheter har oversikt over hvem som er mannskaper på fiskebåter. – Gjør både redningsarbeid og kampen mot sosial dumping vanskeligere, mener Norsk Sjømannsforbund.

Fiskebåt med Lofotveggen i bakgrunnen

Kampen mot sosial dumping i fiskeindustrien hemmes av at det ikke finnes en offentlig oversikt over mannskaper på norske fiskebåter, mener Norsk Sjømannsforbund.

Foto: Hvaal, Morten / SCANPIX

Johnny Hansen i Sjømannsforbundet

Johnny Hansen i Sjømannsforbundet.

Foto: Kai Jacobsen

Det er ingen krav til at fiskebåtredere må melde fra til myndighetene om hvem de tar med seg som mannskap på havet.

Med en stadig større andel utlendinger om bord på fartøyene, mener Norsk Sjømannsforbund dette er et problem.

Forbundsleder Johnny Hansen mener dette gjør både kampen mot sosial dumping og redningsaksjoner vanskeligere.

– Jeg synes det er litt underlig at ikke myndighetene vil ha et regelverk der de både kan øke sikkerheten og samtidig ha et verktøy for å kontrollere at regelverket blir fult, sier Hansen.

Flere fra utlandet

En stadig større del av mannskapene i den norske fiskeflåten kommer fra utlandet. Men selv om fiskerimyndighetene mener at det er et økende problem med ulovlig bruk av utenlandsk arbeidskraft, har de ingen oversikt over hvem disse mannskapene er.

For i dag er det ingen krav om at fiskebåtrederne skal rapportere inn hvem de tar om bord, slik det er i mange andre land. Forbundsleder Johnny Hansen i Sjømannsforbundet mener et slikt regelverk kunne vært nyttig i kampen mot sosial dumping på havet.

– Det ville i alle fall vært et godt verktøy for myndighetene. Slik at de til enhver tid kan sjekke hvem som jobber på norske fiskebåter og om de er bosatt i Norge eller ikke, sier han.

Halvparten skal være norsk

Etter loven skal minst halvparten av mannskapet på fiskefartøyene være bosatt i en norsk kystkommune.

Hansen tror det hadde vært lettere å avsløre juks med denne regelen om myndighetene visste hvem som var om bord til enhver tid.

Han tror også redningsmannskapene kunne fått en lettere jobb i nødssituasjoner.

Hermod Larsen

Hermod Larsen. Regiondirektør i Fiskeridirektoratet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Voldsomt byråkrati

Men i Fiskeridirektoratet er det en viss skepsis mot en fortløpende registrering av mannskapene.

Regiondirektør Hermod Larsen i Finnmark tror de som vil jukse vil fortsette med det uansett.

– Hvis man bryter et regelverk gjør man det uansett om man får nye skjemaer og fylle ut. Jeg tror det blir et voldsomt byråkrati og vi vil få en del skjemaer som viser seg å ikke være korrekt. Så det tror jeg ikke er veien å gå, sier Larsen.