Hopp til innhold

Mangler læremidler til elever

Utdanningsforbundet ser svært alvorlig på situasjonen i Tromsø-skolen, og mener mangel på læremidler går ut over både undervisning og arbeidspresset på de ansatte. I ei bekymringsmelding til ledelsen beskriver leder Katrine Aursand situasjonen som svært krevende. Tromsø kommunes ledelse erkjenner at det går for lang tid å få på plass læremidler på skolene.