Hopp til innhold

Raser mot «vardebonanza»: – Det ser jo fanden ikke ut

Stadig oftere må arkeolog Ingrid Sommerseth fjerne varder i turområder, som hun mener ødelegger naturen og kan skape farlige situasjoner. Hun vil ha skilt, men DNT avfeier forslaget.

Varder på Fløya

VARDEROT: Arkeologen peker på Instagram-fenomener der folk balanserer steiner og tar bilde av det, som årsak til trenden. Her fra fjellet Fløya i Tromsø i 2019.

Foto: Ingrid Sommerseth

– Kunnskapen om å gå tur i fjellet og hensynsfull turgåing er liksom helt borte, sier Ingrid Sommerseth til NRK.

Hun er arkeolog ved Norges arktiske universitetsmuseum og bruker mye tid ute i naturen, både i forbindelse med jobb og på fritida si.

De siste årene har hun sett en økning av såkalt «villvarding». Altså at folk bygger egne varder utenfor stien i turområder.

– Vi har en sterk tradisjon for vardebygging her til lands, men formålet med det har jo vært å vise trygg og farbar vei i all slags vær, sier Sommerseth.

Fjellet Fløya i Tromsø er ett sånn sted der folk bygger sine egne små varder.

– Det ser jo fanden ikke ut. Det fører til forørkning og naturen ødelegges.

Mener det er et Instagram-fenomen

Fenomener på Instagram som #stonestacking og #stonebalancing, der folk balanserer steiner oppå hverandre, for så å legge ut bilde på sosiale medier, mener Sommerseth er årsaken til at det bygges stadig flere småvarder.

Forsker og arkeolog Ingrid Kristine Sommerseth ved Arktiske Universitetsmuseum dro innen en uke for å se på funnene, da ekteparet tok kontakt om maleriene.

Forsker og arkeolog Ingrid Kristine Sommerseth ved Arktiske Universitetsmuseum.

Foto: Privat

– Det er ofte kunstferdige steinvarder og fine ting som blir laget, men du kan ikke direkte overføre dette til nordnorsk og sårbar arktisk flora. Folk er ikke klar over konsekvensene dette har for natur og kulturminner, sier Sommerseth.

Hun trekker frem at tufter fra vikingtida og ildsteder på Saltfjellet i Nordland har blitt ødelagt fordi folk plukker steiner uten å være klar over kulturminnene.

Kan skape farlige situasjoner

I tillegg kan villvarding føre til farlige situasjoner dersom turgåere blir forvirra om hvor ruta egentlig går.

– Jeg har vært i fjellredningstjeneste før i tida og vet hvor farlig det kan være når de står på kanter fordi det skal se pent ut. Til og med på «ti på topp»-ruter har jeg vært nødt til å ta ned varder som står på kanten, forteller Sommerseth.

Anne-Mari Planke er avdelingsleder for natur og friluftsliv i Den Norske Turistforening (DNT). Hun sier organisasjonen er godt kjent med fenomenet.

– Dette har vært en utfordring i lang tid. Det er definitivt problematisk om privatpersoner og turister bygger varder i turrutesystem, sier hun.

– Når folk går seg bort og det er tåke eller dårlig sikt, så kan det potensielt være livsfarlig. Er det dårlig sikt og du kommer utenfor den ruta du hadde tenkt til å gå, kan det være stup og andre ting som kan være farlige, sier hun.

Anne-Mari Planke

Anne-Mari Planke, avdelingsleder for natur og friluftsliv i DNT.

Foto: Julie Maske / DNT

Folk blir forvirra av de mange vardene, tror Planke, og kan fort miste kontakt med hovedvarden som skal fungere som veiviser.

– Og når man først har mista stien blir det ofte vanskelig å finne tilbake for mange.

Sommerseths ønske om skilting som oppfordrer mot vardebygging, tror ikke Planke er riktige veien å gå for DNT.

– Det vi tenker er nok mer i retning mot holdningsskapende arbeid om hva som er konsekvensene av at mange tar seg til rette og begynner å merke og lage varder. Opplysning og informasjonsarbeid er viktigere for oss enn å sette opp forbudsskilt.

Hun tror mange varder stammer fra barnefamilier som ser etter noe hyggelig å gjøre på tur, og mener dette i utgangspunktet er en fin måte å engasjere barna på tur der det egner seg.

– Nede ved et vann, eller ved siden av en elv kan man ofte kan se slike «vardekunstverk». Og det er jo ikke forbudt å bygge med stein, påpeker hun.

Vardebygging Rogaland

Vardebygging i Rogaland, her fra Suleskard i 2015.

Foto: Hanne Marion Gaup

Men hun oppfordrer på det sterkeste til å la være å bygge varder i nærheten av sti- og rutenett.

– Ikke noe fint å se på

Også Hanne Marion Gaup er provosert over trenden med å bygge små steinvarder utenfor stier i turområder.

– Det er nok å legge ut et bilde på Instagram som kan vise at du har vært der. Du trenger ikke å ødelegge naturen, mener Hanne Marion Gaup.

Hanne Marion Gaup

Hanne Marion Gaup

Foto: Privat

Hun har kjørt motorsykkel over store deler av Norge og sett områder med små varder på mang en rasteplass.

– Jeg har vært så forbanna på grunn av dette. Det ødelegger naturen og det er jo ikke noe fint å se på. I tillegg plukker du opp steinen fra stedet naturen har lagt dem. Kanskje er det også plasser som er verna, sier Gaup som også er 2.-kandidat til sametinget for Arbeiderpartiet.

– La naturen være i fred, oppfordrer Gaup.