Hopp til innhold

Målselv asylmottak legges ned: – Vi er i sjokk

Beboere må flytte og ansatte mister jobben når UDI legger ned seks asylmottak i Nord-Norge.

Målselv statlige asylmottak

Det bor per dato 123 asylsøkere på Målselv statlige asylmottak.

Foto: Privat foto

– Vi ansatte er både fortvilet og frustrert over at UDI legger ned Målselv mottak. Selv om vi visste at det kom færre asylsøkere til landet, trodde vi ikke Målselv mottak skulle ryke nå, sier daglig leder ved mottaket, Sami Hajzeri til NRK. Per nå er det 123 beboere ved mottaket i Midt-Troms, og seks personer mister jobbene sine når mottaket avvikles.

Sami Hajzeri

Sami Hajzeri er daglig leder ved Målselv statlige asylmottak.

Foto: Privat foto

Utlendingsdirektoratet (UDI), regionkontor Nord legger ned seks mottak, med til sammen 590 plasser. Målselv, Nesna og Bodø er ordinære mottak, mens Tverlandet, Evenskjer og Leines er mottak for enslige mindreårige.

I hele landet legger UDI nå ned totalt 20 mottak, med 2 100 plasser.

Færre asylsøkere til Norge

Bjørn Fridfeldt, direktør for UDI, region nord roser kommuner, mottak og driftsoperatører for jobben de har gjort. Han begrunner nedleggelsene av mottak med endret flyktningtilstrømming.

– Det kommer langt færre asylsøkere nå. Det er alltid synd for ansatte som mister jobben, og beboere som må flytte til mottak andre steder. Men beboerne får god tid til å omstille seg før de flytter til nytt mottak eller blir bosatt i en kommune innen 30. april, sier Fridfelt.

Velger billigste mottak

Bjørn Fridfelt

Bjørn Fridfeldt er regiondirektør i Utlendingsdirektoratet (UDI), Regionkontor Nord.

Foto: Nora Lie / UDI

– UDI kan ikke forsvare økonomisk å sitte med mange ledige plasser, sier Fridfelt. Han sier de har valgt å opprettholde de mottakene som er billigst å drifte.

Lederen av Målselv mottak mener man ikke bare kan tenke økonomi når man velger hvilke mottak som skal bestå.

– Vi er et kvalitetsmottak, som har fungert veldig godt siden 2008. Både vi og Målselv kommune brettet også opp ermene og bisto UDI under flyktningkrisen i fjor ved å håndtere 460 plasser, sier Hajzeri.

Torsdag ble de ansatte på mottaket i Målselv orientert om at de mister jobbene sine.

– Nå skal vi ha møte i samarbeidsrådet, som består av beboerne og ansatte. Deretter vil vi besøke hvert hus, og snakke med den enkelte beboer. Deretter begynner vi så smått å avvikle hele driften, sier mottakslederen.

1. mai vil Region Nord sitte igjen med 12 ordinære mottak, med totalt 2056 plasser, og 14 mottak for enslige mindreårige, med 577 plasser. Men prognosen for 2017 og faktiske ankomster kan bli enda lavere.

– Ingen mottak er fredet, og UDI må nok jevnlig justere ned kapasiteten fremover, sier Fridfelt.