Lenvik brøt regelverk

Lenvik handlet i strid med regelverket da den kjøpte helsetjenester fra et firma som rådmannens sønn var involvert i. Det fastslår KomRev Nord, som har gransket kommunen. Selskapet mener saksbehandlere i kommunen var inhabile til å treffe avgjørelser i saken, fordi rådmannen var inhabil.I en høringsuttalelse erkjenner Lenvik kommune avvikene og sier den har tatt lærdom.