Hopp til innhold

Kvænangen ser mot vest

Kvænangen kommune ser nå på mulighetene for å være med i regionrådet i Vest-Finnmark. Regionrådene skal arbeide med saker av felles interesse for kommunene og fremme regionens interesser utad.