Krise i Harstad-skolene

Spiseforstyrrelser, mobbing og selvskading blant skoleelever var temaer som ble tatt opp i sak etter sak på kommunestyremøtet i Harstad, torsdag. 

 

Gruppeleder for Høyre, Viggo Andreassen ba ordføreren om et årlig temamøte om skolen, slik at politikerne fikk førstehånds kjennskap til forholdene. 

- Høyre håper på vegne av alle elevene, ikke bare problemelevene, men også medelevene og foreldrene, at kommunen viser ansvar og sier ja til forslaget, var hans bønn til ordføreren.

Dårlig holdning

Og at noe må gjøres var RV's Kirsten Evjen enig i.

- En holdning som sier at enkelte mennesker er så lite verdt at de ikke har samme rett som alle andre til å få lære og arbeide i fred, er den holdningen som får spre seg i Harstad kommune, sa hun på møtet.

Også for de som skal utrede folk med adferdsproblemer, PPD, er det hardkjør. De har ikke nok folk til å ta unna og utrede alle med problemer. Køene i Harstad er så lange, at mange må vente til de når ungdomsskolen før de får en utredning.

Mer penger til PDD

Politikerne vedtok mer penger til PPD, de får også et eget årlig temamøte om skolen og kanskje viktigst av alt; politikerne vedtok opprettelse av et skoleinterveneringsteam som skal hjelpe skole og hjem med problemelever.

Det skal være et lavterskeltilbud for å løse elevkonflikter, utfordrende elever og hjelpe elever til å fullføre ungdomsskolen.