Kraftige lønnskutt for sjåfører i posten

50 sjåfører i Posten som kjører mellom terminalene i Nord-Norge, må gå ned mellom 10 og 20 prosent i lønn.

Bring

Posten Norge har konkurranseutsatt den mest kostbare postkjøringa i nord, og Bring overtar. Sjåførene som skifter selskap vil da få mindre lønn.

Foto: Posten Norge

– Det er nå en dårlig stemning blant de ansatte, sier hovedtillitsvalgt for sjåførene, Roger Bruer til NRK.

Over til datterselskap

Posten Norge ønsket å anbudsutsatte 33 transportruter i Nord-Norge. Etter drøftinger med Norsk Post- og kommunikasjonsforbund ble resultatet at sju langruter blir anbudsutsatt og 26 ruter blir tildelt Postens datterselskap Bring Transportløsninger. Dette selskapet har lavere tariffer enn Posten Norge.

Merkes på lønna

Det vil sjåførene som ønsker seg over til Bring, få merke.

– Anslagsvis vil lønna bli mellom 10 og 20 prosent lavere enn i Posten Norge. Men lønna er langt høyere enn den lovbestemte minstelønna i bransjen, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Vil kutte kostnader

Postens motiv for anbudsutsetting er å redusere kostnader. Slike ruter i resten av landet er allerede anbuds- og konkurranseutsatt. Nord-Norge har hittil vært unntaket, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

– Nå finnes det seriøse transportører som vi ønsker å benytte oss av.

Ikke konkurransedyktig

Ifølge Posten Norge, er deres egne transporter ikke konkurransedyktige, sammenliknet med andre seriøse aktører i markedet. John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge, sier til nettavisa Fri Fagbevegelse at Posten opplever sterk konkurranse og lavere priser i markedet, noe som har svekket lønnsomheten for selskapet. Postens egen transport er på noen områder ikke konkurransedyktig sammenlignet med andre seriøse aktører i bransjen.

– Av økonomiske grunner ser vi oss derfor nødt til å konkurranseutsette de mest kostbare rutene i Nord-Norge. Dette er lange ruter med mye innslag av nattkjøring, sier Eckhoff.

Harde forhandlinger

Men det har vært harde forhandlinger med Norsk Post- og kommunikasjonsforbund om disse anbudene i Nord-Norge. Det forteller hovedtillitsvalgt for Nord-Norge, Roger Bruer.

– Det er en tragisk beslutning at våre medlemmer må gå over til et selskap med en annen tariff.

Roger Bruer sier at det er dårlig stemning blant sjåførene.

Samtlige ansatte får tilbud om jobb i Bring Transportløsning eller får ny jobb i Posten.

AFP-rettighetene blir videreført.

Beklagelig

Forbundsleder Odd Christian Øverland i Post- og kommunikasjonsforbundet sier til egen nettside at han mener det er beklagelig at de ansatte som går over til Bring Transportløsninger får dårligere vilkår enn det de har i dag. Han mener overenskomsten likevel er en avtale som er bedre enn det generelle nivået i bransjen. Alternativet ved en full anbudsutsetting ville ifølge Øverland vært at de berørte mistet jobben.

Nyheter fra Troms og Finnmark