– Kongekrabbefiskerne må lære seg regelverket

Mattilsynet mener at mange krabbefiskere ikke kjenner godt nok til regelverket rundt håndtering og oppbevaring av kongekrabbe.

Kongekrabbe

– Straks du får høye temperaturer, sollys og lys hele døgnet er det vanskelig å holde krabbene i god kondisjon, sier leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen.

Foto: Roar Halten / NRK

Nå ber de fiskerne sette seg godt inn i regelverket og lære seg å forstå artens behov før krabbefisket starter 1. august.

– Kongekrabbe går inn under dyrevelferdsloven og skal behandles deretter, sier Karianne Strømhaug, førsteinspektør i Mattilsynets distriktskontor i Øst-Finnmark.

Hun sier at de kommer til å følge ekstra nøye opp at regelverket følges når krabbesesongen starter 1. august.

Ulovlig med venteposer

Hun mener at fiskerne kjenner regelverket for dårlig og at det viktigste er at krabben har det bra og at den kan bevege seg. Å oppbevare krabbene i venteposer er derfor ikke lovlig.

– Det er det som er dyrevelferdsmessig rett. Så kommer det som går på næringsmiddeltryggheten, og det er at krabben ikke står i forurenset vann. Det er typisk at det i et havnebasseng hvor venteposene ofte henger er oljeforurensning i vannsjiktet, sier hun.

Varsom ved høye temperaturer

Arne Pedersen, leder i Kystfiskarlaget i Øst-Finnmark er enig i at mange fiskere godt kan sette seg bedre inn i regelverket.

Særlig når temperaturene er høye, må fiskerne være ekstra oppmerksomme sier han.

– På denne tida av året må man være ekstra varsom når man håndterer krabbene fordi krabbene ikke tåler de høye temperaturene. Straks du får høye temperaturer, sollys og lys hele døgnet er det vanskelig å holde dem i god kondisjon, sier Pedersen.