Klager på oppdrettsplaner

Sametinget påklager vedtaket fra Troms fylkesting om å åpne for oppdrett i Ullsfjorden i Karlsøy. Sametinget mener at lokalkunnskap og en større forståelse av fiskernes økonomi bør vektlegges i en utredning. Dette er en forutsetning for at Sametinget eventuelt skal akseptere oppdrettsanlegg på Korsnes og Lubben. Også 60 fiskere i Ullsfjorden har sendt inn klage på vedtak om oppdrett.