Kartlegger alger og laksedød

Fiskeridirektoratet jobber for å få oversikt over oppblomstringen av alger som har tatt livet av store mengder laks i oppdrettsanlegg i Astafjorden og Ofotfjorden. – Så lang er det ikke meldinger om flere anlegg som er rammet, sier Otto Andreassen i Fiskeridirektoratet til NRK. Det tas også nye vannprøver og jobbes med prognoser for hvordan algene vil spre seg i havet.

Død laks
Foto: Nils Mehren / NRK