Hopp til innhold

Kaptein og mannskap dømt for forsøk på promillekjøring med hurtigbåt

Alle de tre som forsøkte å føre hurtigbåten i Harstad, ble idømt fengselsstraff. Men de får beholde rettigheten til å føre passasjerbåt

Kistefjell

«Kistefjell» ved kai i Harstad.

Foto: NRK

Hurtigbåtmannskapet ble stoppet av politiet før hurtigbåten «Kistefjell» skulle legge fra kaia i Harstad tidlig tirsdag morgen i juli 2014

Kapteinen ble tatt med 0,45 promille. Styrmannen hadde 0,97 i promille. Matrosen hadde 1,03 i promille.

Alle tre mistet jobben etter at de ble stanset av politiet før avgangen. Kapteinen forklarte i retten at han skulle om bord i båten for å kansellere avgangen.

Kapteinen og styrmannen er i Trondenes tingrett idømt 45 dager fengsel, og 20 dager gjøres betinget. Matrosen ble idømt 30 dager fengsel der 15 dager gjøres betinget.

Tingretten har kommet til at alle tre etter all sannsynlighet hadde til hensikt å føre båten til tross for at de hadde promille.

Mener mannskapet skulle føre båten

Mannskapet var tiltalt både for å ha ført båten med promille og for å ha brutt sikkerheten til sjøs. Aktor i saken pekte på at motorene på båten var i gang da mannskapet ble stanset av politiet, og at andre oppstartsprosedyrer var igangsatt. I tillegg var alle tre iført uniform da de ble stanset av politiet.

Rederiet Boreal hadde fått to anonyme tips om at de tre ansatte i rederiet dagen før morgenavgangen hadde vært synlig beruset.

Mannskapet hevdet i retten at de aldri hadde tenkt å legge fra kai, men at de skulle om bord for å kansellere turen.

Mister ikke retten til å føre båt

Ingen av de tre ble fratatt retten til å føre båt. Retten mener at vilkårene for å idømme rettighetstap er til stede, men har kommet til at det snart er to år siden de ble stoppet.

Retten har lagt vekt på at de tiltalte ikke har kunnet arbeide på båt i påvente av dom i saken og at andre potensielle arbeidsgivere har fått kjennskap til saken.

Da saken var oppe for Trondenes tingrett i Harstad mente aktor at alle de tre måtte fratas retten til å føre båt i ett år.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark