Kan få gassmillioner av nabokommune

De mindre kommunene rundt Hammerfest ønsker seg nå en bit av petroleumskaka i nord. Nå kan bønnene deres bli hørt ...

Melkøya

Småkommunene rundt Hammerfest ønsker seg mer tilbake for gassen som hentes inn på Melkøya.

Foto: Allan Klo

Om Statoil bestemmer seg for å utvide Snøhvit-prosjektet, vil hammerfestingene motta en kvart milliard kroner i eiendomsskatt per år.

Nå vil småkommune rundt Hammerfest ha en bit av kaka.

– Hvis du ser på driften av Måsøy kommune så er det jo halvparten av det Hammerfest får inn på eiendomsskatt, så det sier litt om dimensjonene på dette, sier Arvid Mathisen, leder i Vest-Finnmark regionråd.

Arvid Mathisen

Lederen i Vest-Finnmark regionråd, Arvid Mathisen, mener kommunene i nord må dele på inntektene fra gassen i nord.

Foto: Allan Klo

Rammet av fraflytting

Den tidligere Måsøy-ordføreren har hjemstedet Havøysund som base for sitt virke.

Havøysund er de siste årene rammet av fraflytting, spesielt i øysamfunnene som grenser mot Hammerfest, der gasseventyret gir Snøhvit-kommunen 156 millioner kroner årlig bare i eiendomsskatt fra Melkøya.

Mathisen mener at for Hammerfest sin egen del så kunne det være gunstig å snakke mer med nabokommunene.

Ønsker seg gavmildhet

Statoil vurderer å utvide Snøhvit for mer gassproduksjon. Det betyr ny bygningsmasse på Melkøya. Etter det NRK erfarer vil i så fall Hammerfest motta rundt en kvart milliard kroner årlig i eiendomsskatt.

Småkommunene rundt Hammerfest har så langt sett lite til ringvirkninger fra virksomheten. Nå synes de at det er på tide at Hammerfest deler med andre.

– Det må ikke oppfattes at man prøver å tilrøve seg eiendomsskattinntekter for å sette ned standard eller ta noe annet fra Hammerfest. Det handler om å vise litt gavmildhet for å få til en regional vekst, sier han.

Video Vil ha gassmillioner

Om Statoil bestemmer seg for å utvide Snøhvit-prosjektet, vil hammerfestingene motta en kvart milliard kroner i eiendomsskatt per år. Se video!

Åpner for deling

Og Måsøy kan bli hørt. I et nyoppusset rådhus åpner den politiske ledelsen i Hammerfest for å dele fremtidige skatteinntekter fra Melkøya med andre.

– Det kan organiseres slik at vi oppretter et fond som gjelder for kommuner rundt eller et større område, slik at vi kan bruke disse midlene i fellesskap, sier Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen.

Alf E. Jakobsen

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen er ikke fremmed for å dele.

Foto: Allan Klo