Hopp til innhold

Kaldt og stabilt vær førte til ny bestenotering i fisket i år

Norges Råfisklag melder at stabilt og iskaldt vær i forrige uke la til rette for større fiskeriaktivitet enn tidligere uker. Samtidig har det vært et økende innsig av skrei fra Barentshavet, så det ble det levert 7200 tonn.

Det er bestenotering så langt i år.

– Skreiens naturlige gytevandring ned til kysten har nå nådd Vesterålen, der det for første gang i år ble fisket og levert mer torsk enn sei. Det er også en gledelig utvikling i fisket etter hyse, fremfor alt utenfor kysten av Øst-Finnmark og Vesterålen, skriver Norges Råfisklag i sin melding om fisket i forrige uke.

Råfisklagets omsetning i uke 6 var på 539 millioner. Det en økning fra 337 millioner fra uken før.

I tallet for uke 6 inngår 46 millioner etter utenlandske leveranser.

TOBØ Fisk i Havøysund
Foto: Atle Markeng / NRK

Flere nyheter fra Troms og Finnmark