Ja til utmål

Bergmesteren sier ja til at Wega Mining kan undersøke om kobberforekomstene i Kvalsund er drivverdige.

Kvalsundgruva i Repparfjorden
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Bergmesteren sier ja til at Wega Mining kan undersøke om gullforekomstene i Kvalsund er drivverdige i sin innstilling om utmål til Handel og næringsdepartementet.

Det har lenge vært strid om den planlagte mineralletingen i Kvalsund.

Både sametinget og Finnmarkseiendommen har allerede sagt nei til et utmål, men Bergmesteren har nå sendt en positiv anbefaling til Nærings og handelsdepartementet.

- Jeg har laget min innstilling til departementet, og så er det opp til dem om det skal tildeles utmål eller ikke, sier Bergmester Per Zakken Brekke.

Han mener at en godkjenning av utmål ikke er en så stor sak som mange legger opp til.

- Et utmål i seg selv gir ikke rett til andre arbeider i området enn det du har som muter, og vi har tildelt muting tidligere, med vilkår. Derfor anbefaler jeg at utmålene tildeles med samme vilkår.