Hopp til innhold

Nordlendingene sier ja til kommunesammenslåing

En ny meningsmåling viser at 41 prosent av de spurte i Nord-Norge mener at kommuner bør slås sammen.

Kaavensteinen i Porsanger
Foto: NRK/Robert Greiner

41 prosent av de spurte i en meningsmåling som Infact har utført for NRK i Nord-Norge, er positive til kommunesammenslåinger. En tredel av de spurte har ikke tatt noe standpunkt, mens 26 prosent er negativ til sammenslåing.

– Det er særlig Høyre-velgere som svarer at de er positive, sier professor Kjell Arne Røvik ved Universitetet i Tromsø.

37 prosent av de spurte som stemmer Høyre sier de er svært positive til sammenslåinger i nord, mens 26 prosent av Høyre-velgerne er ganske positive.

Det er rundt 3000 som er spurt i Nord-Norge i denne meningsmålinga, der de er spurt om de er svært positive, ganske positive, svært negative, ganske negative eller nøytrale.

Unge vil ikke slå sammen

kart nord-norge

Det nordnorske kartet kan bli seende annerledes ut, om store deler av innbyggerne i landsdelen får de som de vil.

Foto: Statens Kartverk

Størst motstand mot kommunesammenslåinger finnes i Senterpartiet, der vel 40 prosent av de spurte sier nei.

– Vi ser også at en stor andel i den yngste aldersgruppa er negativ. Men i alle partier er det svært mange som ikke har tatt standpunkt til spørsmålet som kan bli heftig debattert i kommunevalgkampen neste år, sier professor Kjell Arne Røvik

Men størst motstand mot kommunesammenslåinger finnes i Finnmark.

– Det er ikke overraskende på grunn av store avstander, mener professoren.

Holdning til sammenslåing - region

 

Region

 

Holdning til kommunesammenslåing

Nordland

Troms

Finnmark

Total

Svært negativ

13.50%

14.00%

26.60%

15.90%

Ganske negativ

11.20%

10.50%

10.50%

10.80%

Nøytral

31.70%

33.70%

30.90%

32.30%

Ganske positiv

20.70%

16.90%

12.40%

18.00%

Svært positiv

22.90%

24.90%

19.60%

23.00%