Innspill til kulturpolitikk

«Kvener, samer og alle Norges nasjonale minoritetene har et naturlig internasjonalt nettverk fordi våre folk allerede finnes i flere land», skriver Norske kveners forbund i en høringsuttalelse om internasjonal strategi for kulturpolitikken. Kvener og samer har ferdes over grensene på Nordkalotten i uminnelige. NKF-RK ønsker derfor en internasjonal strategi hvor det satses på Nordkalott-samarbeid, skriver de i uttalelsen.