Ingen vil ta ansvar for å rydde forurenset havn

Havbunnen i havna på Bugøynes er sterkt forurenset, men verken Sør-Varanger kommune, eller Finnmarkseiendommen vil ta ansvar for å rydde opp.

Fiskebåter i Bugøynes i Finnmark

Havna i Bugøynes i Sør-Varanger kommune, inneholder blant annet forurensning av kobber, arsen, bly og nikkel i varierende mengde.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Miljøundersøkelser av havneområdet i fiskeværet Bugøynes i Sør-Varanger, viser at havbunnen er sterkt forurenset av miljøgifter.

Det var Sør-Varanger avis som først omtalte rapporten som er utarbeidet av konsulentselskapet Sweco på vegne av Fefo. Ifølge rapporten er det et stort behov for tiltak for å hindre spredning av miljøgiftene, men hvem som skal ta ansvaret for å rydde opp er man ikke enige om.

Fraskriver seg ansvar

Bugøynes

En undersøkelse viser at det kan bli dyrt å rydde opp forurensningen i havna på Bugøynes. Havna er sterkt forurenset og tiltak er nødvendig, fastslår en rapport.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Dette er en sak som vi har arvet i Finnmarkseiendommen (FeFo). Forurensningen har funnet sted før Fefo ble opprettet. Vi er veldig tydelig på at vi ikke har et ansvar for opprydning av dette, sier kommunikasjonssjef Erik Palm i FeFo.

Fefo er i dag grunneier av selve slippen i hava og områdene i sjøen like på utsiden. Tidligere var det et skipsverft i havna, med dette ble nedlagt da det gikk konkurs i 2010. Tidligere eiere av skiftverftet og Fefo har fått pålegg av Fylkesmannen i Finnmark får å foreta miljøundersøkelser, men dette har ikke blitt gjort før nå. Miljødirektoratet påla Fefo og gjøre en Miljøundersøkelse i 2015, og resultatene av dette er nå å finne i rapporten til Sweco.

Store kostnader for å rense opp

Sweco vurderer at totale kostnader for mudring og tildekking i sjøen kommer på drøyt 30 millioner kroner. Dersom det ikke er behov for mudring, kun tildekking, kan utgiftene reduseres til rundt 3,4 millioner kroner, skriver Sør-Varanger avis.

Også Sør-Varanger kommune er involvert i prosessen fordi kommunen eier noe av eiendommen i havna og er tidligere, i likhet med Fefo og det nedlagte skiftverftet, blitt pålagt å foreta miljøundersøkelse av eiendommen de besitter.

– Kommunen har tre små eiendommer på land, bak undersøkelsesområdet. Fefo er grunneier på selve slippen, og i sjøen utenfor, så det vi venter på nå er et svar på Fylkesmannen om hva vi skal gjøre videre, sier avdelingsleder Trygve Sarajärvi ved plan- og byggesaksavdelingen i Sør-Varanger kommune.

Bugøynes

Bugøynes i Sør-Varanger kommune har ca. 200 innbyggere. Fiskeværet er særlig kjent for å være et av få steder som unngikk å bli nedbrent av tyske soldater Bugøynes er ett av få steder som unngikk å bli nedbrent av tyske soldater under tvangsevakueringen.

Foto: Allan Klo/NRK

Bygdelag ber noen ta ansvar

Fylkesmannen sier imidlertid til NRK at det er for tidlig å si noe om hvem som har ansvar for opprydningen.

Asbjørn Kiviniemi fra bygdelaget i Bugøynes, mener det er likegyldig hvem som egentlig har ansvaret for å rydde opp i forurensningen.

– Jeg syntes det er rart at det ikke blir tatt grep om dette og får det opp, i stedet for å si at det ikke er mitt ansvar. Man kan ikke legge et helt samfunn brakk og øde, og at ikke båter kan komme inn fordi det er så mye forurensning i havna, sier Kiviniemi.