Hopp til innhold

Ikke på fem år har flere blitt anmeldt for ulovlig fiske – likevel blir de færreste tatt

78 brudd på lakse- og innlandsfiskloven ble anmeldt i fjor, men de fleste saker blir henlagt. Nå ber politiet om tips fra publikum for å få bukt med tjuvfisket.

Rune Somby SNO i Harstad har funnet ulovlig garn i Nord-Troms

Rune Somby i SNO viser fram ulovlige garn de har tatt beslag i under en oppsynsrunde i Midt-Troms. Her fant de flere Pukkellaks som ble tatt inn og sendt til NINA for forskning.

CO₂ i atmosfæren
417.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Antallet er det største i løpet av de siste fem årene, men likevel blir de færreste tatt.

– Det er sjeldent at vi har en kjent gjerningsperson når ulovlig garn blir beslaglagt. Det er vanskelig å finne bevis fordi garna er umerka sier Rolf Olav Sollied, Miljøkrimkoordinator i Troms politidistrikt.

I 2020 mottok politiet 78 anmeldelser for brudd på lakse- og innlandsfiskloven fra Statens Naturoppsyn (SNO).

Til sammen ble over 13.000 meter med ulovlig garn inndratt av SNO. Flesteparten ble dratt i land i Nordland, tett etterfulgt av Troms og Finnmark og Vestland.

Nå ber de om tips fra publikum for å få bukt med tjuvfisket.

– Vi er avhengig av tips for å finne ut hvor det fiskes ulovlig, sier Rune Somby i SNO.

Slik så det ut da SNO dro inn et av mange ulovlige fiskegarn nær Lofoten forrige uke:

Statens naturoppsyn drar inn ulovlig fiskegarn langs kysten i Troms og Finnmark og Nordland

Statens naturoppsyn drar inn ulovlig fiskegarn langs kysten i Troms og Finnmark og Nordland

Skjerpede straffer

Norges nordligste fylke har lenge vært en versting når det kommer til ulovlig fiske. I fjor ble det anmeldt 27 tilfeller i Troms og Finnmark alene.

Men nå ser SNO i Nordland en urovekkende økning i både inndragninger og anmeldelser.

Likevel forteller politiet at antallet beslaglagte garn, ikke nødvendigvis gjenspeiler hvor mange anmeldelser som havner på bordet.

– Det er et fåtall som blir anmeldt, sier Sollied.

Strafferammen for overtredelse av lakse- og innlandsfiskeloven har økt fra to til fem år. Bøtene har også blitt større.

Tweet

Miljødirektoratet publiserer beslag på sin twitterkonto jevnlig. Der kommer det nye meldinger fra hele landet flere ganger i uka.

Foto: Skjermdump

– Finner alltid garn

Det er et bredt samarbeid mellom flere etater når Norges samlede kystlinje på over 100.000 kilometer skal overvåkes. Både SNO, Fiskeridirektoratet, politiet og Kystvakten bidrar i kampen mot tjuvfiske.

Selv om det er vanskelig å få bukt med problemet, har SNO kommet langt på vei. Og mye av grunnen til det er et økt fokus på oppsyn.

– Det er en lang og værhard kyst, så det er ikke lett å være overalt. Men vi har en god oversikt over hvilke områder det pleier å være ulovlig garn i, sier Rune Somby.

De utfører jevnlige kontroller i kystområdene i Norges største fylke. Det er sjeldent de drar på tokt uten å finne noe. Men i sommerens første oppsynsrunde fra Tromsø til Harstad, ble ikke et eneste garn dratt opp på dekk.

– Det viser at oppsyn virker, forklarer Somby.

– På denne runden tar vi vanligvis alltid beslag. At vi ikke gjorde det nå er positivt.

Rune Somby SNO

Mye av kontrolleringen langs kysten handler om å kjenne igjen områdene med høy forekomst av ulovlig fiske.

Foto: Veronica Turnage / NRK

Trenden har snudd

Selv om Troms og Finnmark fortsatt har mye ulovlig garnfiske på landsbasis, er det en sterk nedgang i fylket fra tidligere år.

Dette mener både SNO og Sollied i politiet er på grunn av økt fokus på oppsyn over flere år.

Sollied i politiet tror tida hvor det dras inn store mengder ulovlig garn går mot slutten.

Han har selv jobba med oppsyn i sin tid, og er vant med å fylle opp båten med garn etter tokt.

– Jeg tror den tida er forbi, hvis vi klarer å opprettholde den kontrollintensiteten vi har hatt de siste åra. Da tror jeg ikke vi vil se det igjen, sier han.

SNO på plass i Harstad

Statens naturoppsyn har lov til å legge beslag på ulovlig garn. Det destrueres etter 14 dager hvis eieren av garnet ikke melder seg.

Foto: Veronica Turnage / NRK

Siste fra Troms og Finnmark