Hopp til innhold

Høyres gruppeleder: – Har Tromsø byråd eller formannskap?

Gruppeleder i Tromsø Høyre, Erlend Svardal Bøe, mener kommunestyret har gjort en alvorlig feil, som kan reise tvil om hvilken styringsform som gjelder i byen.

Kommunestyret i Tromsø fra oktober 2015

Høyre mener det er rot og kaos i Tromsø kommuestyre. Partiet mener det er uklart om vi nå har parlamentarisme eller formannskap.

Foto: Tromsø kommune

Bakgrunnen er at Tromsø kommunestyre, i sitt møte 14. oktober valgte medlemmer til formannskapet, samtidig som det ble vedtatt at kommunen skal styres av et byråd fram til 1. juli neste år. Da skal kommunen gå tilbake til formannskapsmodellen.

Ikke mulig

Erlend Svardal Bøe

Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe er kritisk til kommuneledelsens omgang med kommuneloven.

Foto: Mark Ledingham

Ifølge Svardal Bøe er det ikke mulig å gjøre det på denne måten. Han viser til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet slår fast at kommuneloven sier at et formannskap som blir valgt på et konstituerende møte, skal tre i funksjon umiddelbart. Dette betyr at formannskapet ikke kan velges før Tromsø kommune forlater parlamentarismen, og går tilbake til formannskapsmodellen. det vil si at formannskapet ikke kan velges før til sommeren.

– Ut fra dette mener jeg det er berettiget å spørre om Tromsø har et byråd eller et formannskap i dag, sier Erlend Svardal Bøe.

Uklarhet om ordfører

Bøe mener også at dette har ført til uklarheter rundt valg av ordfører.

– Vi foreslo Kristian Støback Wilhelmsen som ordfører, men fikk beskjed om at dette ikke var mulig, fordi loven sier at ordføreren skal velges blant medlemmene i formannskapet. Men i et parlamentarisk system kan ordføreren velges blant medlemmene i kommunestyret, så det ser ut til at posisjonen i kommunen ikke er helt klar over hvilket system kommunen styres etter fra til sommeren 2016, sier Bøe.

Holdt tilbake opplysninger

Svardal Bøe sier at brevet fra departementet kom til Tromsø kommune 21. oktober, men det ble ikke nevnt i kommunestyremøtet 28. oktober.

– At kommuneledelsen ikke la fram disse opplysningene for kommunestyret er uakseptabelt og svært lite tillitvekkende, sier han. Særlig fra en ledelse som har sagt at det skal bli mer åpenhet i kommunen.

– Men det politiske flertallet er jo konstant, så dette får vel ingen praktisk eller politisk betydning?

– Nei, resultatet blir det samme, men ting må gjøres på skikkelig vis, svarer Bøe.

Undersøkte grundig

Ordfører Jarle Aarbakke sier at de gjorde grundige undersøkelser hos juridisk ekspertise før de gjorde vedtakene i høst.

– Vi viste at dette aldri har skjedd før i Kommune-Norge, og at vi brøytet nytt land. Derfor sjekket vi grundig før vi inviterte kommunestyret til å gjøre disse vedtakene, og vi merker oss at departementet ikke går inn i den aktuelle situasjonen i Tromsø, men svarer generelt om sin oppfatning av loven, sier Aarbakke. Han sier også at brevet fra departementet kom til kommunen 28. oktober, altså samme dag som kommunestyret fant sted.

– Jeg vil også understreke at det ikke er kommet noen lovlighetsklager på vedtaket eller prosessen rundt dette i kommunestyret.

Aarbakke kommer til å svare representanten Bøe innenfor den lovbestemte fristen, og kan derfor ikke si noe mer om saken i dag.

– Så da kan du ikke si om det blir nytt valg av formannskap til sommeren?

– Nei, jeg kan heller ikke si noe om det nå, svarer ordføreren.