Hørte advokaten var stoffmisbruker

Den tiltalte tyskeren snakker nå om hvordan han kom i kontakt med en av de tiltalte Tromsø-advokatene. Han sier han fikk høre at advokaten var kjent med miljøet, og at han var stoffmisbruker.