Historisk bra i trafikken i Troms

Ingen har omkommet i trafikken i Troms hittil i år.

Trafikkaos

Det har ikke vært så få trafikkdrepte i trafikken i Troms siden registreringene startet i 1977. Bildet er tatt av rushtrafikken på Langnes i Tromsø.

Foto: Petter Strøm

I Nord-Norge mistet to personer livet på veiene i august. Begge dødsulykkene skjedde i Nordland.

Ingen personer omkom i trafikken i Finnmark og Troms i august. Det har faktisk ikke vært dødsulykker i Troms i det hele tatt i år. Det er historisk bra, og lignende situasjon har det ikke vært i Troms siden registreringene startet i 1977.

I de tre nordligste fylkene har 11 personer mistet livet i ulykker hittil i år. Det er syv færre enn på samme tid i fjor.

I Finnmark har tre personer omkommet i trafikken hittil i år. I hele fjor var tallet fire. I fjor omkom seks personer i trafikken i Troms.

Det har vært en markant nedgang i antall drepte i trafikken i Troms siden 2011. I Nordland tallet har tallet vært ganske konstant i samme periode, mens i Finnmark har det vært mer variabelt. For eksempel omkom ingen i trafikken i Finnmark i 2012.

På landsbasis har 113 personer omkommet i trafikken hittil i år. På samme tid i fjor hadde 115 personer mistet livet i trafikken.