Hopp til innhold

Tillitsvalgte:– Advarte brannsjefen og idrettslaget mot ulovlig dugnadsarbeid

– Både ledelsen ved Tromsø Brann og redning og mange ansatte har visst at dugnadsvirksomheten til bedriftsidrettslaget kunne være ulovlig. Vi har gjentatte ganger advart både idrettslaget og ledelsen i Brann og redning. Det sier lederen i fagforeningen Delta, Erik Benjaminsen og Fagforbundets leder ved Tromsø Brann og redning, Charles Jacobsen.

Tillitsvalgte ved Tromsø Brann og redning, Charles Jacobsen (t.v) og Erik Benjaminsen.

De tillitsvalgte Charles Jacobsen (t.v.) og Erik Benjaminsen ved Tromsø Brann og redning hevder at ledelsen i Tromsø Brann og redning kjente til at bedriftsidrettslagets dugnadsvirksomhet kan ha vært ulovlig. Likevel har ingenting blitt gjort.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Skatt Nord gjennomgår for tiden opplysninger om at bedriftsidrettslaget til Tromsø Brann og redning, Brann BIL, skal ha tjent over en kvart million kroner i året på oppdrag for næringslivet i Tromsø. En stor del av pengene skal ha gått rett i lomma til ansatte.

Som fagforeningsleder har Erik Benjaminsen sett på bedriftsidrettslagets næringsvirksomhet med kritiske øyne, og han har også lagt problemstillinga frem for ledelsen ved Tromsø Brann og redning.

– Ja, det har jeg gjort en rekke ganger. Jeg har blant annet advart mot dette på flere møter i forbindelse med fagforeninga.

– Hvor lenge har du visst hva som foregår?

– Jeg er jo ikke blind. Ingen som jobber her kan ha unngått å få med seg dette. Likevel skal vi ta med oss at flere av dem som jobber i Tromsø Brann og redning har blitt ansatt etter at denne ukulturen fikk spre seg rundt år 2000. Det har dessverre vært lett for mange å tro at det har vært helt OK å holde på slik, sier Benjaminsen.

– Hvem har visst at dugnadspengene er blitt betalt ut som om det var vanlig lønn?

– Det har de aller fleste visst.

– Også ledelsen ved Tromsø Brann og redning?

– Ja. Jeg har flere ganger i løpet av de siste ti årene advart både idrettslaget som jeg er medlem av og brannsjefen om at det som foregår, ikke kan være lovlig. Ledelsen ved Tromsø Brann og redning har hele tida visst hva som foregår.

– Har ingen grepet inn for å stoppe det?

– Nei, ikke så vidt jeg vet.

Har sjøl blitt sponset

Det blåser hardt rundt Tromsø Brann og redning for tiden. Brannsjef Nils Ove Sollid har fått sterk kritikk for at han har brukt for mye tid på privat arbeid ved siden av jobben i Tromsø kommune. Arbeidsmiljøet ved brannstasjonen skal også være dårlig.

Nå ønsker de ansatte å rydde opp i forholdene, og de tillitsvalgte ønsker at forholdene rundt bedriftsidrettslaget skal ryddes opp i.

Saken fortsetter under videoen:

De tillitsvalgte ved Brann og redning i Tromsø har flere ganger advart ledelsen om bruk av etatens utstyr til dugnad. 
I følge fagforeningene har de fått beskjed om at dette skulle fortsette som før.
Brannsjef Nils Ove Sollid vil ikke kommentere saken.

Benjaminsen har vært brannmann i mer enn 20 år. Han forteller at også han har deltatt i dugnadene til bedriftsidrettslaget.

– Hva har du fått?

– Idrettslaget har sponset flere av mine reiser i forbindelse med bedriftsfotballturneringer. Siste gang mener jeg var i 2009.

Brannbil

Skatt Nord gjennomgår for tiden opplysninger om at bedriftsidrettslaget til Tromsø Brann og redning, Brann BIL, skal ha tjent over en kvart million kroner i året på oppdrag for næringslivet i Tromsø. En stor del av pengene skal ha gått rett i lomma til ansatte.

Foto: NRK

Bekymret for beredskapen

Charles Jacobsen er leder for Fagforbundet i Tromsø Brann og redning. Han har 30 års erfaring i brannvesenet, også som brannsjef på Svalbard. Jacobsen forteller at også han har gitt uttrykk for sine bekymringer overfor ledelsen.

– Jeg har tatt det opp i forbindelse med vaktsjefmøter på jobben. Der har også varabrannsjefen vært til stede. Han har tatt mine bekymringsmeldinger videre til brann- og redningssjefen.

– Hvorfor har du tatt det opp?

Jeg er mest bekymret for brannberedskapen, sier Jacobsen, som mener det er åpenbart at en så stor privat bruk av tankbilen og liften både svekker beredskapen og sliter unødig på utstyret.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått?

– Jeg har fått klar tilbakemelding om at ordninga med utleie av utstyret til bedriftsidrettslaget skal fortsette. Det fikk jeg fra brannsjefen via varabrannsjefen i et vaktsjefmøte, sier Charles Jacobsen.

– Har du tjent penger på den økonomiske virksomheten i bedriftsidrettslaget?

– Ikke ut over at årsfestene våre er blitt sponset, sier Jacobsen.

– Praksisen kunne fortsette

Varabrannsjef Kaj Christiansen bekrefter at han var til stedet i vaktsjefmøtet som tillitsvalgte refererer til.

– Jeg tok opp innspillet med brannsjefen. Hans svar var at denne praksisen kunne fortsette slik som avtalen forelå. Jeg er ikke kjent med at det har blitt gjort endringer på den opprinnelige avtalen med bedriftsidrettslaget om leie av lift og tankbil, sier Christiansen.

I avtalen mellom bedriftsidrettslaget og ledelsen ved Tromsø Brann og redning står det at idrettslaget får låne liften fordi det er viktig at mannskapene får trening i å bruke dette utstyret. Men det er tankbilen som har blitt brukt mest av Brann BIL.

– Lån av tankbilen var med bakgrunn av at det ga godt omdømme til Brann og redning ved at bedriftsidrettslaget hjalp næringslivet med spyling og rens av gatene.

I dag ble det kjent at næringslivet i Tromsø reagerer på at Brann BIL har utkonkurrert dem på jobber, fordi bedriftsidrettslaget har fordelen av å leie utstyr svært billig fra Tromsø Brann og redning.

– Jeg vet at avtalen trolig skal revurderes nå, blant annet med tanke på skepsisen fra andre næringsaktører. Ut over det vil jeg ikke kommentere saken, sier Christiansen.

Brannsjef Nils Ove Sollied ønsker ikke å kommentere saken, fordi han mener dette er interne forhold som ikke hører hjemme i media.

Nyheter fra Troms og Finnmark