Her skyter de på nordlyset

Tidlig lørdag morgen skjøt forskere opp en rakett fra Ny-Ålesund på Svalbard. Målet var å treffe nordlyset over ti mil lengre opp.

ICI-3 i Ny-Ålesund

Her blir ICI-3 skutt opp i Ny-Ålesund tidlig lørdag morgen.

Foto: Yngvild Linnea Andalsvik

Raketten ICI-3 var fullstappet med instrumenter for å gjøre målinger av det karakteristiske lyset som av og til farger himmelen i nord.

Målingene skal hjelpe forskerne i å finne ut hvordan nordlyset påvirker radiosignaler.

Og ifølge prosjektlederen ble oppskytningen i dag en stor suksess.

– Vi har data fra instrumentene og vi gikk gjennom de strukturene i nordlyset vi er interessert i å studere, sier en strålende fornøyd Jøran Moen fra Universitetet i Oslo.

Håper på GPS-svar

Raketten som ble skutt opp lørdag morgen gikk gjennom nordlyset og opp til 350 kilometers høyde, før den 10 minutter senere stupte ned i Barentshavet.

En av årsakene til dagens oppskytning var å få GPS-svar.

Piloter som i dag flyr over polkalotten i sterk solvind mister kommunikasjonen, og GPS-mottakere viser opptil 100 meter feil eller faller helt ut.

– På samme måten som vindskjær med stor hastighet kan dannes rundt en flyvinge, kan det danne seg turbulens rundt kantene av nordlyset. Vi tror at denne turbulensen kan blokkere radiobølger, sier professor Moen ved fysisk institutt på universitetet i Oslo.

ICI-3 i Ny-Ålesund

Raketten gikk rett gjennom nordlyset og opp til 350 kilometers høyde, før den dalte ned i Barentshavet.

Foto: Linda Bakken

Nordlyset påvirker satelittene

Joran Moen

Professor Jøran Moen med en av måleinstrumentene i raketten.

Foto: Hilde Lynnebakken / UiO

Håpet er at informasjonen som nå samles inn på Svalbard i fremtiden kan brukes til romværvarsling, som gir informasjon om når vi kan vente dårlig kvalitet og dekning av GPS-signaler.

Nordlyset ligger mellom jorda og satellitter, som blant annet brukes i GPS-navigasjon. Blir disse forstyrret kan GPS-navigasjon bli umulig i for eksempel Barentshavet i perioder.

– Offshore-driften er på vei nordover, og det blir mer transport gjennom Nordøstpassasjen. Det kan skje ulykker som krever redningsaksjoner. Da er det viktig å vite når solværet kan begrense bevegelsesmulighetene våre.

illustrasjon ICI-3

Denne illustrasjonen viser hvordan det var tenkt at raketten ICI-3 skulle gå gjennom nordlyset.

Foto: Trond Abrahamsen / Andøya rakettskytefelt

Samarbeid med Japan

ICI-3-raketten er et samarbeidsprosjekt mellom Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo og Andøya Rakettskytefelt. Om bord på raketten er det også instrumenter fra den japanske romorganisasjonen JAXA og fra franske Ecole Polytechnique.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali

Se Nordnytt med Sveinung Åsali