Hopp til innhold

Havisen på historisk bunn-nivå

Havisen over Polhavet er mindre enn noen gang i løpet av de siste 8 tusen åra. Det hevder tyske forskere. Årsaken til at isutbredelsen nå er på et historisk minimum er
menneskeskapt oppvarming, ifølge forskerne.

Havis
Foto: Sebastian Gerland/Norsk Polarinstitutt

Forskere ved Universitetet i Bremen meldte nylig at isutbredelsen over Nordpolen den 8. september i år var på et historisk minimum.

Våre forskere får nå bekreftet de bange anelsene vi har hatt siden juli om at issmeltingen i år kunne gå under det historiske minimumsnivået fra 2007. Det synes klart at dette er en følge av menneskeskapt oppvarming med globale konsekvenser, heter det i en pressemelding fra Universitetet i Bremen.

Kart over Antarktis

STØRRE ENN USA: Antarktis inneholder 92% av all is i verden. Isen er i gjennomsnitt 2000 meter tykk. Om alt smelter, kan havet stige med 70 meter

Foto: Creative Commons - elisfanclub, flickr

Nest laveste isutbredelse

Det amerikanske National Snow and Ice Data Center ,NSIDC, meldte at de nylig målte en isutbredelse som er den nest laveste side 2007.

Den 10. september målte de isen til 4,34 millioner kvadratkilometer. Det er 110.000 kvadratkilometer over nivået på samme dag i 2007.

NSIDC forventer at isutbredelsen vil slutte å minke i løpet av få dager, og vil publisere nye månedsdata i oktober.

Det blir interessant å følge med hva som skjer de nærmeste dagene. Men om det er en rekord, eller om 2011 blir året med nest minst isutbredelse, er ikke så viktig i en vitenskapelig sammenheng. Forskjellene er veldig små, sier havisforsker Sebastian Gerland ved Norsk Polarinstitutts Senter for is, klima og økosystemer, til NTB.

Video Havisen i Arktis på historisk bunn-nivå

Tyske forskere hevder at havisen i Arktis er på historisk bunn-nivå


Bruker ulike satelitter til å beregne isutbredelsen

De tyske og amerikanske forskerne bruker begge åpent tilgjengelige satelittdata i sine beregninger, men de benytter seg av ulike satellitter og ulike algoritmer for å beregne isutbredelsen. Uansett hvor man ender, har havisen over Polhavet i årene etter 2007 vært på et lavt nivå. De tyske forskerne sier den er halvert siden satellittmålingene startet i 1972.

I en klimasammenheng er det ikke bare utbredelsen av havisen som er interessant. Det er vel så viktig å se på tykkelsen og konsentrasjon av isen i etterkant. Det er også interessant å se hvordan tilfrysingen blir i høst, sier Gerland.

Les også: Første supertanker gjennom Nordøstpassasjen

Vladimir Tikhonov

Vladimir Tikhonov er den største tankeren som noensinne har reist gjennom Nordøstpassasjen.

Foto: Shellflot.com

Store mengder flerårsis forsvunnet fra Polhavet

En av årsakene til at havisen ikke legger på seg etter bunnåret 2007, er at store mengder flerårsis er forsvunnet fra det enorme Polhavet. En annen faktor er innstrømmingen av varmt atlanterhavsvann.

Endringer i hvor isen ligger har gjort at Nordøstpassasjen over Russland har vært åpen i mange år nå, sier Sebastian Gerland til NTB.

Nylig brukte en tankbåt på vei fra Houston i Texas til Map Ta Phut i Thailand bare åtte dager gjennom Nordøstpassasjen.

For fjerde år på rad registrerer satellittene at både Nordøst- og Nordvestpassasjen er isfri på samme tid.