Hopp til innhold

Dette har kongekrabben gjort

Havforskningsinstituttet mener kongekrabben har ødelagt Varangerfjorden i Finnmark. Bunnfaunaen er dramatisk endret.

Havbunnen i Varangerfjorden er ødelagt av kongekrabben, slår havforsker Jan Sundet fast.

Havforskningsinstituttet har sammenlignet bunnfaunaen i 2009 med prøver fra 1995 på to steder i fjorden.

– Lukter råtne egg

Konklusjonen er at miljøskadene etter krabben er dramatiske.

– For det første ser vi en betydelig nedgang i mengde dyr per kvadratmeter, i tillegg er det blitt betydelig færre arter. Det meste av store individer sjøstjerner, slangestjerner og muslinger er også borte, så vi har bare små dyr.

I tillegg til at mange dyr er borte beskriver Sundet lukten av bunnprøvene som fra råtne egg, noe som kan tyde på oksygenmangel i bunnen.

Kongekrabbe i Varangerfjorden

Slik ser Varangerfjorden ut etter kongekrabbens inntog.

Kan være flere steder

Kongekrabben har spredd seg vestover fra Russland langs finnmarkskysten, og videre sørover.

Sundet kan ikke utelukke at krabben har gjort lik skade andre steder.

– Vi har ikke gjort undersøkelser andre steder i norsk sone, men russerne har undersøkt litt på russisk side av Barentshavet. Der er endringene like, men ikke like store som de vi har funnet lokalt i Sør-Varanger.

Krever handling

Fagsjef i miljøvernorganisasjonen WWF, Nina Jensen, krever nå at fiskeriministeren og miljøvernministeren kommer på banen for å fjerne kongekrabben.

Fagsjef i miljøvernorganisasjonen WWF, Nina Jensen, krever nå at fiskeriministeren og miljøvernministeren kommer på banen for å fjerne kongekrabben.

– Dette er et økologisk katastrofeområde, og det er svært gledelig at Havforskningsinstituttet nå bekrefter det vi har fryktet i en årrekke. Kongekrabben er en alvorlig invaderende art langs Finnmarkskysten, og vi må gjøre noe med den nå, sier Jensen.

WWF mener det at krabben har spredd seg såpass mye er et brudd på Biomangfoldkonvesjonen som Norge har forpliktet seg til å følge.

Ønsker politisk engasjement

Nå krever Jensen at politikerne kommer på banen.

– Vi forventer å at fiskeriministeren tar grep for å vise at hun har forstått alvoret i situasjonen, hvis ikke må vi be miljøvernministeren om å komme på banen, sier hun.

– Dette er svært alvorlig både for Finnmarkskysten og nasjonale fiskebestander, vi kan ikke la noen politikere bygge opp en introdusert art når det eneste riktige er å fjerne den.

Departementet: – Ingen kommentar

Fiskeridepartementet ikke vil kommentere denne saken, og årsaken skal være at det de ikke anser denne saken som ferdigbehandlet. Det opplyser de i en sms.

Stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen, Frank Bakke jensen (H), sier dette er en alvorlig sak.

– Hvis vi får så mye fakta på bordet som forteller om så store skader, må vi gjøre drastiske endringer i hvordan vi forvalter denne arten, sier han.

Bakke Jensen nå vil ta saken opp med fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen.