Havarikommisjonen: Dødsulykke kunne vært avverget

Statens havarikommisjon ber vegvesenet vurdere trafikksikkerheten på E6 på nytt. I en rapport påpekes en rekke utfordringer ved å tillate store vogntog på veistrekningen.

Ulykkesstedet E6 Bugøyfjord

MARS 2015: Et modulvogntog kolliderte med en personbil, og en 65 år gammel mann omkom. Statens Havarikommisjon har beregnet at ulykken kunne vært avverget om fartsgrensen hadde vært satt ned.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Statens havarikommisjon har gransket en ulykke i Bugøyfjord i Øst-Finnmark hvor en mann omkom i en kollisjon med et vogntog i mars i fjor.

Havarikommisjonen har ikke kommet fram til noen entydig dødsårsak, men påpeker i en rapport en rekke sikkerhetsutfordringer ved å tillate store vogntog, såkalte modulvogntog, på veistrekningen.

– Undersøkelsen har vist at veien ble åpnet og godkjent for modulvogntog, men at

Avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon, Rolf Mellum

Avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon, Rolf Mellum.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

det ikke var gjort risikoanalyse i den sammenhengen, sier Rolf Mellum, som er avdelingsdirektør i veiavdelingen ved Statens havarikommisjon for transport.

Nå vil Havarikomisjonen at en slik risikoanalyse gjennomføres.

Aldri tatt en risikoanalyse

Sammen med 357 andre strekninger ble E6 gjennom Bugøyfjord i Finnmark godkjent for modulvogntog av Statens vegvesen i mai i fjor.

Modulvogntogene er lengre og tyngre og kan kun kjøre på godkjente strekninger.

Hos Statens vegvesen får NRK opplyst at det ikke var noen krav om å foreta risikoanalyser av veiene disse trafikkerer. Dette gjalt også veien i Bugøyfjord.

Vegvesenet: Nye krav

Vegvesenet sier til NRK at de så raskt som mulig vil igangsette Havarikommisjonens tilrådning om å gjennomføre en risikoanalyse av strekningen.

Fungerende avdelingsdirektør for Veiavdeling Finnmark Oddbjørg Mikkelsen, sier følgende til NRK:

– Dette var en av prøvestrekningene som ble åpnet for modulvogntog. Da dette var en prøvestrekning, var det ikke de samme kravene som i dag. Det er kommet nye krav i 2016 på at dersom man åpner nye strekninger for modulvogntog, så må en slik risikoanalyse gjennomføres.

Om at det ikke har vært krav, kommenterer Mellum slik:

– Dette til tross for at slike vogntog representerer større tyngde og lengde, og dermed tar litt av sikkerhetsmarginene på veien, sier Mellum.

Bugøyfjord

Ulykken skjedde i Bugøyfjord på strekningen mellom Kirkenes og Tana i Øst-Finnmark. Det er flere avkjørsler og busslommer i området, men har allikevel en fartsgrense på 80 km/t. Nå mener Statens havarikommisjon at det skulle vært tatt en risikoanalyse av strekningen før den ble godkjent som en del av modulvogntogveinettet.

Foto: NRK Kart

Kunne vært avverget

Fartsgrensen på ulykkesstedet er satt til 80 km/t, og beregninger gjort av Statens havarikommisjon tyder på at ulykken kunne vært avverget om vogntoget hadde holdt en hastighet på 60 km/t:

«E6 er hovedveien mellom Kirkenes og Tana og er en del av det europeiske TEN-T veinettet. Det er busslommer og avkjørsler på begge sider av veien på strekningen. Fartsgrensen på ulykkesstedet er 80 km/t, men noen hundre meter før kollisjonsstedet i modulvogntogets kjøreretning er fartsgrensen 60 km/t. Beregninger tyder på at ulykken kunne ha vært avverget dersom modulvogntoget hadde holdt en hastighet ned mot 60 km/t da oppbremsingen startet.»

– Vi har antydet at dette bør belyses på nytt etter ulykken, at det er en lokal vei, en fjerntrafikkert vei og at det også er tilrettelagt for myke trafikanter med busslommer og avkjøringer på samme strekningen, sier Mellum.