Denne piggtråden kan være et kulturminne – ligger i naturreservat

Truede fuglearter må lande i piggtråd på Hornøya i Finnmark.

En drøy kilometer utenfor Vardø ligger Hornøya, som er Norges østligste øy og også landets østligste fredete naturreservat for sjøfugl.

På fuglefjellet på øya hekker flere enn 70 000 par - her finner man blant annet lomvi, polarlomvi, lundefugl, alke, krykkje og havsvale.

Man finner også store mengder piggtråd, som kan vise seg å være krigsminner - som i så tilfelle kan bli liggende i fuglefjellet som kulturminner.

Truede fuglearter bor i piggtråd

Piggtråd i naturreservat

Statens naturoppsyn sier piggtråden ikke er en fare for fuglene som hekker i fjellet.

Foto: Knut-Sverre Horn

I år er det 30 år siden Hornøya ble fredet som naturreservat, fortsatt ligger piggtråden godt synlig på fuglefjellets vegg.

Både lundefugl og den truede lomvien lever i haugene av piggtråd.

Området er meget populært blant ornitologer og fuglekikkere, og kalles på folkemunne gjerne fuglekikkernes pardis.

Arne Petter Sarre i Statens naturoppsyn sier piggtråden ikke er en fare for fuglene som hekker i fjellet.

– Den er ikke et problem for fuglene, men kan nok heller være det for andre dyr og mennesker. Nå er ikke stiene opp der åpne for almennheten, så det er ikke fare for mennesker på den måten heller, sier Sarre.

– Ser ikke bra ut

Når det er sagt medgir Sarre at det kanskje ikke tar seg så bra ut at piggtråden ligger i hauger når fuglekikkerne gjester Hornøya med telelinsene sine.

– Det er vel kanskje det største problemet med piggtråden. Det ser jo ikke så bra ut når den ligger der, sier Sarre.

Egil Hauge ved Fylkesmannens mijøvernavdeling sier at det for tiden jobbes med en revidering av forvaltningsplanen i området. Da vil også piggtråden være et tema.

Fugleturister kommer til Finnmark for å se hundretusener av sjøfugl.

Hornøya er et populært mål for fugleturister fra hele verden. Se video!

Kan være kulturminner

Det er nemlig slettes ikke sikkert at det er bare enkelt å fjerne piggtråden, den kan nemlig ha ligget i fjellet siden krigen - og dermed bli klassifisert som kulturelementer.

– Hva som skal skje med piggtården må vurderes sammen med rette myndigheter nå som forvaltningsplanen skal revideres. Dersom det viser seg at piggtråden er kulturminner må det veies opp mot folks ferdsel og fuglene, sier Hauge.

Hauge innrømmer at han ikke har hørt verken om piggtråden eller om noen problemer tilknyttet den.

– Vi må diskutere dette med kulturvernmyndigheter, så utfallet kan jeg ikke spå. Om det viser seg at piggtråden er et viktig kulturminne er det nok aktuelt å sperre av området eller i alle fall markere at den ligger der.

Jobben med å revidere forvaltningsplanen skal være feridg i løpet av året, men Hauge sier at dersom det viser seg at det er et akutt problem med piggtråden - kan de gjøre noe med det før.

– Ikke problem for fugleturisme

Prosjektleder Bjørn Frantzen ved Bioforsk Svanhovd jobber med å øke lokale bedrifters kompetanse på fugleturisme. Han ser ikke et problem med piggtråden så langt.

Ifølge Frantzen pågår det et større samarbeid mellom vernemyndighet og fugleturismen ute på øya.

– Dette er en pågående prosess og det er ikke entydig hva som er søppel og hva som er kulturelementer. Dersom man blir enige om at piggtråden er søppel vil den bli fjernet, sier Frantzen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo