Hopp til innhold

Har vedtatt kuttforslag

Fylkesrådet har i dag vedtatt forslaget om å kutte 90 millioner kroner i økonomiplanen for fylket 2020 til 2024. Kuttforslaget innebærer blant annet kutt på flere hurtigbåtanløp og fergeanløp, reduksjon i etter- og videreutdanning og reduksjon i spesialundervisning.