Hopp til innhold

Har tatt ut over 235.000 pukkellaks i elvene

Så langt i år er det totalt tatt ut 235.933 pukkellaks i elvene i Norge.

I all hovedsak er det tatt ut pukkellaks i elvene i Finnmark.

Det viser oversikten til Miljødirektoratet.

På topp finner vi Vesterelva i Nesseby og Repparfjordelva i Hammerfest med henholdsvis 28.901 og 28.222 pukkellaks.

Totalt ble 208.000 pukkellaks registrert fanget og observert i norske elver og kystfarvann i 2021.

Av pukkellaksen som ble fanget i 2021 ble 104.000 fisket ved uttaksfiske i elv, 39.000 i kilenot- og krokgarnfiske i sjøen, 13.700 ved sportsfiske i elv og 1700 ved sportsfiske i sjøen.

– Til sammenligning ble 12.000 pukkellaks registrert i 2017 og 25.000 i 2019, skrev Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en rapport i 2021.

Pukkellaksen er en fremmed art og utgjør en trussel mot atlanterhavslaksen eller villaksen, som er vanligst i de norske elvene.

Pukkellaksuttak i Bergebyelva i Nesseby kommune.
Foto: REGINE EMILIE MATHISEN

Flere nyheter fra Troms og Finnmark