Hopp til innhold

Har investert 70 millioner – nå frykter de at regjeringen ødelegger alt

BÅTSFJORD (NRK): De har tatt opp konkurransen med Kina og produserer norsk fisk på norsk jord. Nå frykter Båtsfjordbruket at nye regler kan gjøre dem arbeidsledige det meste av året.

Filetarbeidere på Båtsfjordbruket

Båtsfjordbruket lykkes med å drive lønnsom filetproduksjon, noe som har vært vanskelig i Norge. Men nå frykter de magre tider.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Dette betyr permitteringer og eventuelt oppsigelser. Vi vil være i produksjon fire–fem måneder i året, og resten av tida vil fabrikken mest sannsynlig stå i ro, sier Frank Kristiansen.

Han er daglig leder for Båtsfjordbruket med 85 ansatte, og har drevet med pene overskudd de siste årene. Men han liker slett ikke det han leser i regjeringens strategi for å sikre flere helårige arbeidsplasser i fiskeindustrien.

Bonus for fersk fisk

Båtsfjordbruket leverer fersk fiskefilet og oppnår gode priser hos kresne kunder i Europa.

Dette er ikke mulig uten jevn tilgang på nyfanget torsk.

For fiskerne er det enklest å fiske opp kvoten på vårvinteren, når det er mest fisk i havet. Derfor har staten de siste årene gitt en gulrot til dem som leverer mer utenom hovedsesongen – i form av ekstra store kvoter.

Nå har denne ferskfiskordningen en usikker framtid, slik Kristiansen tolker det.

Filetlinje, Båtsfjordbruket

Datastyrt og automatisk filetering gjør det mulig for Båtsfjordbruket å møte konkurransen fra lavprisland som Kina.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Satt i spill

Regjeringens strategi gir nemlig ingen garantier for at bonusen får leve videre. I strategidokumentet heter det at ordningene som skal jevne ut råstofftilgangen er med på å komplisere kvotesystemet.

Stikk i strid med det industrien i Båtsfjord hevder, sies det at «verdiskapingseffekten av ordningene er diskutabel».

Regjeringen foreslår at inntil fem prosent av totalkvoten kan settes av til spesielle formål.

Frank Kristiansen, Båtsfjordbruket

Frank Kristiansen frykter stillstand om høsten hvis fiskerne ikke lenger får bonus for å spre leveransene.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Det er fortsatt helt uklart hvordan det eventuelt skal gjøres.

– Vi kommer ikke til å ha helårige arbeidsplasser hvis man reduserer de spesielle kvoteordningene, sier Kristiansen.

– Det blir en veldig redusert tilgang på råstoff, spesielt på høst og tidlig vinter. Da kommer det til å være lite eller ingen aktivitet på Båtsfjordbruket.

70 millioner

Tidspunktet for en endring kunne knapt vært verre for Båtsfjordbruket. De har akkurat brukt 70 millioner kroner på en helt ny maskinpark. Datastyrt og automatisk filetering gjør det mulig å møte konkurransen fra lavprisland som Kina.

– Vi eksporterer flere tusen tonn ut av Norge til filetproduksjon i andre land. Den nye investeringen vår bidrar til at man tar filetproduksjon og økt verdiskapning hjem til Norge.

Ordfører i Båtsfjord, Ronald Wærnes (Sp), er tidligere bedriftsleder i fiskeindustrien og støtter Kristiansen.

– For fiskerisamfunnene langs kysten er det alvorlig. For Båtsfjord spesielt, som har så stor grad av foredling og stor grad av helårige arbeidsplasser, vil det være katastrofalt.

Vil ikke avvikle

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen sier til NRK at strategimeldingen ikke må tolkes slik at ferskfiskordningen skal avvikles.

– Jeg har ingen planer om å endre på den, snarere tvert imot, sier han.

Sivertsen sier det er en politisk beslutning hvor mye man skal avsette og hvilket formål det skal gå til.

– Det kan godt hende at den fortsatt skal gå til ferskfiskordningen, som man har hatt god erfaring med, eller en rekrutteringskvote for eksempel.

Filetskjæring, Båtsfjordbruket

Kristiansen tror at ferskfiskordningen har en usikker fremtid, men fiskeriministeren sier at han har ingen planer om å endre den.

Foto: Bård Wormdal / NRK