– Vi har ikke tid eller råd til å hjelpe de rusavhengige

Frivillige brukerorganisasjoner bruker mer tid på rapportering og søknadsskriving enn rusarbeid.

Heroin-sprøyte blant søppel
Foto: Tina Sletbak-Akerø / NRK

Marborg hadde i fjor 140.000 kroner i regnskapsutgifter. Det er like mye som de fikk i tilskudd fra Tromsø kommune og fylkesmann i Finnmark til sammen.


Det forteller lederen Vidar Hårvik. Fredag skal han møte lederne for de andre fire frivillige brukerorganisasjonene her i landet. Nå vil de se hva de kan gjøre med problemet.

Får ikke dekket utgiftene

– Vi bruker så mye tid på søknader, byråkrati, rapporteringer og administrering at vi ikke har råd eller tid til brukerne, sier Hårvik.

Konsekvensene for brukerne er at de får færre besøk av brukerorganisasjonene. Rekrutteringa til frivillig rusarbeid svekkes, og etterverntilbudene svekkes.

Hårvik mener også at de som egentlig skulle finansiere brukerorganisasjonene, Helsedirektoratet, i dag gir tilskudd som ikke dekker utgiftene til dette arbeidet.

LAR-Nett Norge er brukerorganisasjon for de som får legemiddelassistert rehabilitering.

Leder Karen Lise Følling, sier til NRK at arbeidet de gjør lider under uforutsigbare tilskuddsordninger. Hun er også skeptisk til at mye er basert på prosjektarbeid og ikke permanente tiltak.

Jon Storaas, leder av Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO er spesielt bekymra for situasjonen i Nord-Norge. Her har de allerede måttet redusere en hel stilling til halv.

– Går for sakte

NRK tok denne saken opp også i fjor, for problemet er ikke av nyere dato. Da lovet Helse og omsorgskomiteen på Stortinget å se på saken. Så langt har lite skjedd.

– Vi har tro på at det skal bli bedre med den nye regjeringa, men det går for sakte, sier Jon Storaas. Det er vi som vet hvor skoen trykker, det er vi som har kunnskap om hva som kan gjøres for å bedre forholdene for rusavhengige eller tidligere rusbrukere, det er vi som kan være støttespillere for kommunene, sier han.

Det er bred politisk enighet om at brukermedvirkning er svært viktig i dagens rusomsorg, påpeker Vidar Hårvik.

– Vi hadde jo store forhåpninger til de «blå-blå» når de kom til makta. De var stor i kjeften under valgkampen, men vi ser lite til endringene innenfor rus og psykiatri nå, sier Hårvik.

De fem brukerorganisasjonene - «Riktig retning» består av RIO, Marborg, Lar-Nett Norge, og pro-LAR.

– Vi har stor forståelse for at organisasjonene ønsker forutsigbare rammer for sitt arbeid. Regjeringen er opptatt av å bedre vilkårene for frivillige organisasjoner og sikre at reglene blir enklere og byråkratiet mindre. Vi vil derfor se på muligheter for forenklinger av dagens tilskuddsordninger på rusfeltet. Det sier statssekretær Cecilie Brein-Karlsen i Helsedepartementet.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen