Hopp til innhold

Nettstudier kan gi mindre kritiske studenter

Nettstudier gjør at flere kan studere, men det kan også svekke kvaliteten på den frie tenkningen.

PC-skjerm

Mange velger å studere på nett fremfor å starte på en konvensjonell utdanning.

Foto: Pressmaster / Colourbox

Flere forskere ved Universitetet i Tromsø har kommet fram til at nettstudier kan gi studenter som er mindre kritiske, og i mindre stand til å tenke selvstendig.

– Det å tenke selvstendig handler om å bli innlemmet i en kultur. Dette med akademisk tenkning er ganske omfattende, men kritisk tenkning er helt sentralt, sier Mariann Solberg.

Hun er postdoktor og filosof ved Universitetet i Tromsø, og en av forskerne som har arbeidet med studien.

Mindre kontakt med andre

– Hva er den store forskjellen mellom å studere på den vanlige måten, og å studere over nettet?

– Ofte er det du får på nettet mye av det samme som du får på campus. Du får forelesninger, og mulighet til å jobbe med oppgaver. Det som er forskjellen, er at du ikke får direkte kontakt med foreleseren, du får ikke innblikk i hvordan forskningen foregår, og du får ofte mindre kontakt med dine medstudenter.

Dette mener forskerne er problematisk. Likevel mener hun vi i 2014 må innse at mer av studiene foregår over nett.

– Når vi er kritiske, så er det ikke for å si at vi ikke skal gjøre dette mer. Det er for å si at vi må gjøre dette på en ordentlig måte slik at de studentene som benytter seg av nettstudier får det samme gode tilbudet som dem som studerer på campus, sier Mariann Solberg.

(Artikkelen fortsetter under)

mariann solberg

Mariann Solberg er en av forskerne som har jobbet med studien.

Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

– Enda viktigere når studentene er unge

Nå gir de snart ut ei bok om temaet.

Tematikken som forskerne her går inn på, handler om nettstudier på det høyeste akademiske nivået – nemlig universiteter og høyskoler. Men likevel tilbys nettstudier i økende grad også for studenter i den videregående skolen.

– Det er i hovedsak to ulike typer studenter som søker til nettstudier i hvert fall på universitetsnivå. Det er 19-åringene som kommer rett fra videregående, og en 37 år gammel kvinne som er den typiske nettstudenten. Ofte har disse utdanning fra før, og har med seg den akademiske tenkningen.

Der har imidlertid sjelden studentene som tar nettkurs på videregående-nivået.

– Derfor tenker vi at det enda viktigere at de unge møter et veldig godt opplegg slik at de kan utvikle seg selv, sin egen stemme og egen personlighet. Så da er det enda viktigere når studentene er så unge.

Anbefaler bedre kommunikasjonskanaler

Nettstudier blir kalt for et stort demokratisk framskritt fordi alle som har en datamaskin kan få tilgang på kunnskap gjennom nettstudier.

– Så hvordan skal man utvikle nettstudier for at de skal fungere bedre?

– Vi er opptatt av at man skal få anledning til å utvikle kontakt med de faglige autoritetene, som en foreleser. Det andre er at de må få anledning til å snakke med medstudenter.

Hun mener en større bruk av kommunikasjonskanaler som Skype vil kunne hjelpe studentene.

Siste fra Troms og Finnmark