Håper på ilandføring fra Havis

Ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen har store forventninger til hva oljefunnet på Havis-prospektet vil bety for Nord-Norge.

Alf E. Jakobsen

Ser positivt på oljefunn: Ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen

Foto: Allan Klo

Oljefunnene på Havis og Skrugard i Barentshavet er av de største som er gjort i global sammenheng på lang tid, og ordfører i Hammerfest, Alf E.Jakobsen håper det vil komme landsdelen til gode i stor skala. Men ei ilandføring i Hammerfest er foreløpig ikke et tema hos Statoil.

Håper på arbeidsplasser

Ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen representerer nordnorge i et politisk utvalg som skal foreslå politiske løsninger for hvordan oljeaktivitet kan gi positive ringvirkninger.

Han har store forventninger til ei utbygging av Havis og Skrugard, selv om det er for tidlig å si mye om de konkrete ringvirkningene.

Det er klart at vi har store forventninger til at det vil skje noe i landsdelen der råstoffet er funnet.

Det ene er jo at det blir arbeidsplasser på land i landsdelen, og den nordnorske kompetansen kan utvikles videre i forhold til petroleumsaktivitet, sier Jakobsen.

– Kan bli ilandføring i nord

Mange var skuffet da det ble klart at det ikke ble noen ilandføring fra Goliat-feltet til Finnmark. Jakobsen sier han nå har større tro på ilandføring fra feltene på Skrugard og Havis.

– Bakgrunnen for at Goliat ikke kom til land, var at feltet var så lite. Dette er jo er gigantisk funn, så nå er vi i en bedre posisjon, sier Jakobsen.

Går trolig for flyteplattform

Pressetalsmann for Statoils aktivitet på Norsk Sokkel, Ola Anders Skauby, sier oljefunnene er så ferske at det er for tidlig å si mye om konkrete planer for utbygginga.

– Nå har vi gjort to funn i Barentshavet som begge er aktuelle for selvstendig utbygging. Det er for tidlig å si når produksjonsstarten blir. Men vi håper å kunne starte før 2020, sier Skauby.

Skauby sier Statoil nå vurderer hva slags anlegg som skal brukes for å hente opp olje på feltene.

– Vi er tidlig i fasen, og vi ser på forskjellige muligheter. Det vi ser på som mest aktuelt nå er en flytende prossesseringsplattform. Allerede nå ser vi en flyter som det mest aktuelle, sier Skauby.

Om dette utelukker ei ilandføring i Finnmark, vil Statoil foreløpig ikke si noe om.

– Når er det er det ikke tatt noen beslutninger enda, så hvilke transportløsninger vi velger må vi komme tilbake til, sier Skauby.

Maner til nøkternhet


– Utbyggingsløsninga vil bli en flytende plattform, og det er ikke snakk om ilandføring, sier kommentator Lars Erik Mogård i NRK, som maner til nøkternhet etter nyheten om det gigantiske oljefunnet

– Derfor bør vi være nøkterne om hvilken betydning dette kan få. Utbygginga av oljefeltet Goliat ga ikke de ringvirkninger mange trodde. Det samme kan skje ved ei utbygging av Skrugard og Havis, sier Mogård.

Mogård sier likevel at det ikke er noen tvil om at Hammerfest, Tromsø og Harstad vil få merke ringvirkninger.

– Hammerfest i kraft av sin nærhet til feltet, og bruken av baser. Aker Solutions med sitt nye kontor som skal etableres i Tromsø vil satse knallhardt på å få oppdrag i en utbyggings – og driftsfase, sier Mogård.