Grenseutsettelse i nord

- Det vil ta minst et år før Stortinget bestemmer seg om grensene for regionene i Nord-Norge. Det sier partileder Knut Arild Hareide i KrF. Før påske legger regjeringa fram planene sine om to regioner i landsdelen. Men Nord-Norge får bedre tid for å komme med forslag til hvor grensen skal gå. Det blir heller ikke avklart hvilke nye arbeidsoppgaver som skal overføres fra staten til regionene, sier Hareide.