Grensehandelen i nord stuper

I sør går grensehandelen så det suser. I nord er det sterkt tilbakegang.

Toller, Bjørnfjell, Narvik
Foto: Mona Gingstad / NRK


Regiondirektør Atle Joakimsen i Tollregion Nord-Norge sier at tilbakegangen merkes godt på grenseovergangene i nord.

- Vi merket det allerede i 2008 og tendensen med tilbakegang har fortsatt i 2009, sier Joakimsen.

Sterk euro

De endelige tallene for 2009 kommer ut på nyåret, men Tollvesenet registrerer at færre kjører over grensa til nabolandene for å handle varer.

Det gjelder alle grenseovergangene mellom Norge og Finland.

- Det har naturligvis sammenheng med kursen på euro, sier Joakimsen.

Mens den norske krone sto sterkt i forhold til euro for to år siden har krona nå svekket seg. Pr. 1.desember var eurokursen 8,51 og tendensen er oppadgående.
Mindre handel i Russland

Tollstasjonen på Storskog

Færre reiser over russegrensa ved Storskog.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Også trafikken over russegrensa ved Storskog i Sør-Varanger er blitt mindre.

- Tollvesenet merker godt tilbakegangen, forteller regiondirektør Atle Joakimsen.

Nedgangen over Storskog handler ikke bare om privatpersoner som handler i Russland, men også om den kommersielle eksporten og importen. Trailerne med fiskelast er så godt som borte, men også andre varer er det blitt mindre av.

Svak svensk krone

Når svenskehandelen i Sør-Norge når stadig nye høyder er det fordi den svenske krona fortsatt står svakt i forhold til den norske. I dag er kursen på svenske kroner bare 81,43. Det betyr at nordmenn fortsatt handler billig i Sverige